Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Máté szerint * 24. fejezet

1. Jövendölés a világ végérõl. Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak hozzá tanítványai és mutogatták neki a templom épületeit. * 2. Õ azonban megjegyezte: “Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek: nem marad itt kõ kövön, amit le nem rombolnának.” * 3. Mikor az Olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: “Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?” * 4. Jézus így válaszolt: * 5. “Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. * 6. Hallotok majd háborúról és háborús hírekrõl. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég. * 7. Akkor a nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. * 8. Éhség, dögvész és földrengés lesz igg is, ott is. De mindez csak a gyötrelmak kezdete. * 9. Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyûlölni fog mindent a nemzet. * 10. Sokan el is tántorodnak hitüktõl, elárulják és gyûlölni fogják egymást. * 11. Számos hamis próféta támad és sokat tévedésbe ejtenek. * 12. A gondoszág elhatalmasodásával sok szívben kihül a szeretet, * 13. de aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. * 14. Isten országának ezt az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon bizonyságul minden nemzetnek. Csak akkor jön el a vég. * 15. Elõképe: Jeruzsálem pusztulása. Amikor majd látjátok a szent helyen a Dániel próféta által megjövendölt gyalázatos pusztulást – aki olvassa, értse meg! -, akkor, * 16. aki Júdeában van, fusson a hegyekbe. * 17. Aki a háztetõn van, le ne jõjjön, hogy kivigye holmiját házából, * 18. és aki a mezõn, vissza ne térjen, hogy elvigye köpenyét. * 19. Jaj a várandós és szoptató asszonyoknak azokban a napokban! * 20. Imádkozzatok, hogy meneküléstek ne télen vagy szombaton legyen. * 21. Akkor olyan nagy gyötrelem lesz, amilyen még nem volt a világ kezdetétõl mindmáig, és nem is lesz. * 22. Ha meg nem rövidülnének azok a napok, egyetlen ember sem menekülne meg. De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok. * 23. Akkor, ha valaki azt mondja: nézzétek, itt a Krisztus, vagy amott! – ne higgyétek. * 24. Támadnak ugyanis hamis krisztusok és hamis próféták, és nagy jeleket és csodákat mûvelnek, hogy tévedésbe ejtsék a választottakat is, ha lehetséges volna. * 25. Látjátok, elõre megmondtam nektek. * 26. Ezért, ha azt mondják: kint van a pusztában – ne menjetek ki; benn van a szobában – ne higgyétek. * 27. Mint ahogy a villám napkeleten támad és napnyuatig látszik, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. * 28. Ahol hulla van, oda gyûlnek a keselyûk. * 29. Krisztus második eljövetele. Nyomban e gyötrelmes idõk után a Nap elhomályosul és a Hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égrõl és a világmindséget össetartó erõk megrendülnek. * 30. Akkor majd föltûnik az Emberfiának jele az égen, és jajgatásba tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhõin nagy hatalommal és dicsõséggel. * 31. Szétküldi angyalait hangos harsonaszóval, s azok összegyûjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétõl a másikig. * 32. Hasonlat a fügefáról. Vegyetek példát a fügefáról: amikor ága már gyönge és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. * 33. Amikor mindezt látjátok, tudjátok meg ti is, hogy közel van már, az ajtóban. * 34. Bizony mondom nektek: el nem múlik e nemzedék, amíg mindez meg nem történik. * 35. Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. * 36. Azt a napot és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli angyalok sem, csak az Atya egyedül. * 37. Virrasszatok! Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. * 38. A vízözön elõtti napokban ettek-ittak, nõsültek és rérjhez mentek mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, * 39. és nem kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta valamennyit. * 40. Ugyanígy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezõn: az egyiket fölveszik, amásikat otthagyják. * 41. Két asszonyõröl egy malomban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. * 42. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el uratok. * 43. Vegyétek tudomásul azt is: ha tudná a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana s nem engedné betörni a házba. * 44. Azért ti is álljatok készen, mert az Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondljátok. * 45. A hûséges intézõ. Mit gondoltok, ki a hû és okos szolga, akit ura a háznép fölé rendelt, hogy idején enni adjon nekik? * 46. Boldog az a szolga, ha ura megérkezésekor ebben a tevékenységben találja. * 47. Bizony mondom nektek: egész vagyona fölé rendeli õt. * 48. De ha az a szolga gonosz és – ezzel a gondolattal: * 49. késlekedik a gazdám – verni kezdi szolgatársait és korhelyekkel eszik-iszik, * 50. megjön az ura azon a napon, amikor nem várja és abban az órában, mikor nem is sejti. * 51. Kegyetlenül megbünteti sé a képmutatók sorsára juttatja. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.

Reklámok

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: