Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint * 3. fejezet

1. Gyógyítás szombaton. Ezután ismét betért a zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. * 2. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádaskodhassanak ellene. * 3. Õ felszólította a béna kezû embert: “Állj ide középre!” * 4. Aztán megkérdezte tõlük: “Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni, életet menteni vagy pusztulni hagyni?” Azok hallgattak. * 5. Õ szívük keménységén elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: “Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. * 6. Erre a farizeusok kimentek és tanakodni kezdtek a Heródes-pártiakkal, hogyan okozhatnák vesztét. * Jézus és tanítványai * 7. A nép Jézushoz fordul segítségért. Jézus tanítványaival visszavonult a tó partjára. Nagy tömeg követte Galileából. * 8. De Júdeából és Jeruzsálembõl, Idumeából és a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékérõl is nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, mi mindent tett. * 9. Õ meghagyta tanítványainak, hogy tartsanak készenlétben egy bárkát a tömeg tolongása miatt. * 10. Sok embert meggyógyított ugyanis, úgyhogy akinek valami baja volt, odatolakodott hozzá, hogy legalább érinthesse. * 11. A tisztátalan lelkek pedig, amint meglátták, leborultak elõtte és így kiáltoztak: “Te vagy az Isten Fia!” * 12. Õ azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ne mondják el, hogy kicsoda. * 13. Az apostolok kiválasztása. Ezután fölment a hegyre és magához hívta, akiket kiválasztott. Azok csatlakoztak hozzá. * 14. Tizenkettõt választott ki, hogy vele tartsanak és hogy igehirdetésre küldje õket. * 15. Hatalmat is adott nekik (a betegek gyógyítására és) az ördögûzésre. * 16. A következõ tizenkettõt választotta ki: Simont, akinek a Péter nevet adta, * 17. Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesznek, vagyis mennydörgés fiainak hívott, * 18. továbbá Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a buzgó Simont * 19. és karióti Júdást, aki késõbb elárulta õt. * 20. Jézus válaszol a farizeusok vádaskodására. Mihelyt hazaértek, ismét nagy tömeg gyûlt össze, úgyhogy még evésre sem volt idejük. * 21. Amikor övéi ezt meghallották, elindultak, hogy erõvel magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy elvesztette az eszét. * 22. Az írástudók azonban, akik Jeruzsálembõl jöttek le, azt mondták: “Belzebul szállta meg. Az ördögök fejedelmével ûz ördögöt.” * 23. Ekkor öszehívta õket és ezt a hasonlatot mondta nekik: “Hogyan ûzheti ki sátán a sátánt? * 24. Ha egy ország meghasonlik, az az ország nem állhat fönn. * 25. Ha egy család meghasonlik, az a család sem maradhat meg. * 26. Ha tehát a sátán önmaga ellen támad és így meghasonlik, nem maradhat meg, hanem elpusztul. * 27. Senki sem törhet be az erõs ember házába és nem rabolhatja el holmiját, hacsak elõbb meg nem kötözi õt. Csak azután foszthatja ki a házat. * 28. Bizony mondom nektek: minden bûn és káromlás, amit az emberek elkövetnek, bocsánatot nyer. * 29. De aki a Szentlelket káromolja, az sohasem nyer bocsánatot, hanem örök vétek terheli.” * 30. Ezt állították ugyanis róla: “Tisztátalan lélek szállta meg.” * 31. Ki tartozik igazán Jézushoz. Amikor anyja és testvérei odaértek, kint maradtak és hívatták õt. * 32. A körülötte ülõ tömegbõl figyelmeztették: “Anyád és testvéreid kint állnak és keresnek.” * 33. Õ azonban így válaszolt: “Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” * 34. Majd végignézve a körülötte ülõkön csak ennyit mondott: “Ezek az én anyám és testvéreim! * 35. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nõvérem és anyám.”

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: