Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint * 3. fejezet * Jézus nyilvános mûködésének elõkészítése.

1. Keresztelõ szent János föllépése. Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében történt. Poncius Pilátus volt Judea helytartója, Heródes Galileának, testvére, Fülöp, Itureának és Trakonitisz tartománynak, Lizániász pedig Abilinának volt negyedes fejedelme. * 2. Annás és Kaifás voltak a fõpapok. Akkor elhangzott az Úr szava Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. * 3. Bejárta a Jordán egész vidékét és bûnbánati keresztséget hirdetett a bûnök bocsánatára, amint Izaiás beszédeinek könyvében olvassuk: * 4. “A pusztában kiáltónak ez a szava: Készítsétek elõ az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit! Töltsenek föl minden völgyet, * 5. Minden hegyet és halmot hordjanak le, Ami egyenetlen, legyen egyenessé, Ami göröngyös, legyen síma úttá, S meglátja majd minden ember az Isten üdvösségét.” * 6. A Keresztelõ bûnbánatot hirdet. Így beszélt a tömeghez, amely kivonult hozzá, hogy megkeresztelkedjék: “Viperák fajzata! Ki tanított arra, hogy fussatok a fenyegetõ megtorlás elõl? * 7. Teremjétek hát a bûnbánat méltó gyümölcsét. Ne emlegessétek magatokban: Abrahám a mi atyánk! – mert mondom nektek: tud az Isten ezekbõl a kövekbõl is fiakat támasztani Abrahámnak. * 8. A fejsze már a fák gyökeréhez ért. Kivágnak és tûzre vetnek minden fát, amely jó gyümölcsöt nem terem.” * 9. A nép megkérdezte: “Mit tegyünk tehát?” Mire õ így felelt: “Akinek két köntöse van, ossza meg azzal, akinek egy sincs, és akinek ennivalója van, tegyen hasonlóképen.” * 10. Jöttek vámosok is, hogy megkeresztelkedjenek. “Mester, mi mit tegyünk?” – kérdezték. * 11. “Ne követeljetek többet, mint amennyi jogos”, válaszolta. * 12. Katonák is fordu!tak hozzá: “Hát mi mit tegyünk?” “Senkit se bántsatok és meg ne zsaroljatok, felelte, s elégedjetek meg zsoldotokkal.” * 13. A Keresztelõ tanusága Jézusról. A nép nagyon nyugtalan volt. Mindnyájan azt gondolták, hogy talán János a Messiás. * 14. (János) azonban kijelentette: “Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön az, aki hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy sarusziját megoldjam. Õ Szentlélekkel és tûzzel fog megkeresztelni titeket. * 15. Szórólapáttal kezében kitakaritja szérüjét, és csûrbe gyüjti búzáját, a pelyvát pedig olthatatlan tûzben elégeti.” * 16. Aztán még sok más tanítással hirdette a népnek az üdvösséget. * 17. Heródest, a negyedes fejedelmet is megfeddte Heródiásért, testvérének feleségéért és minden más elkövetett gonoszságáért. * 18. Heródes azonban mindezt azzal tetézte, hogy börtönbe vetette Jánost. * 19. Jézus megkeresztelkedése. Mikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, * 20. megnyílt az ég és galambhoz hasonló testi alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennybõl ez a szózat hangzott: “Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” * 21. Jézus nemzetségtáblája. Jézus mintegy harminc esztendõs volt, mikor föllépett. József fiának tartották, akinek õsei: Héli, * 22. Mátát, Lévi, Melki, Janne, József, * 23. Matatiás, Ámosz, Heszli, Nagge, * 24. Mahát, Matatiás, Szemei, József, Júda, * 25. Joanna, Résza, Zorobábel, Szalátiel, Néri, * 26. Melki, Addi, Kószán, Elmádám, Hér, * 27. Jézus, Eliezer, Jórim, Mátát, Lévi, * 28. Simeon, Júda, József, Jóna, Eliákim, * 29. Melea, Menna, Matáta, Nátán, Dávid, * 30. Jessze, Obed, Booz, Szálmon, Náásszon, * 31. Aminádáb, Admin, Árni, Ezron, Fáresz, Júda, * 32. Jákob, Izsák, Ábrahám, Táre, Nákor, * 33. Szárug, Ragau, Fáleg, Héber, Szálé, * 34. Kainán, Árfáxád, Szem, Noé, Lámek, * 35. Matuszále, Hénok, Járed, Malaléel, Kainán, * 36. Hénosz, Szet és Ádám, aki Istentõl származik.

Reklámok

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: