Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint * 18. fejezet

1. Példabeszéd az igazságtalan bíróról. Egyszer példabeszédet mondott nekik arról, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. * 2. “Egy városban, mondta, élt egy bíró. Istentõl nem félt, embertõl nem tartott. * 3. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Elment hozzá és kérte: Tégy nekem igazságot ellenfelemmel szemben. * 4. Az egy ideig nem akarta. Késõbb azonban meggondolta: Noha Istent nem félem, embertõl nem tartok, * 5. mégis, mivel alkalmatlankodik ez az özvegy, igazságot teszek neki, hogy végül is nekem ne jöjjön és meg ne verjen.” * 6. Aztán hozzáfûzte az Úr: “Hallottátok mit mondott az igazságtalan bíró. * 7. Vajjon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Talán sokáig fogja tûrni? * 8. Mondom nektek: Hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, gondoljátok, talál hitet a földön?” * 9. A farizeus és a vámos. Az elbizakodottakhoz, akik magukat igaznak tartották és másokat megvetettek, ezt a példabeszédet intézte: * 10. “Két ember fölment a templopmba, hogy imádkozzék, egy farizeus és egy vámos. * 11. A farizeus emelt fõvel így imádkozott magában: Hálát adok neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, házasságtörõ, mint ez a vámos is. * 12. Hetenként kétszer böjtölök, tizedet adok mindenbõl, amim van. * 13. A vámos pedig megállt hátul és szemét sem merte fölemelni az égre, hanem mellét verte e szavakkal: Istenem, légy irgalmas hozzám, bûnöshöz. * 14. Mondom nektek: Ez megigazulva ment haza, az nem. Mindazt, aki fölmagasztaja magát, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt fölmagasztalják.” * 15. Jézus és a gyermekek. Akkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy rájuk tegye kezét. Amint ezt a tanítványok meglátták, elutasították õket. * 16. Jézus azonban magához hívta a gyermekeket és így szólt: “Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a gyermekek és ne tiltsátok meg nekik, mert ilyeneké az Isten országa. * 17. Bizony mondom nektek, aki Isten országát nem fogadja úgy, mint a gyermek, nem megy be oda.” * 18. A gazdag ifjú. Egy elõkelõ ember megkérdezte tõle: “Jó Mester, mit kell tennem, hogy elnyerjem az örök életet?” * 19. “Miért mondasz engem jónak?” – mondta Jézus. “Senki sem jó, csak egyedül Isten. * 20. Ismered a parancsokat: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne lopj, hamisan ne tanúskodjál, atyádat és anyádat tiszteld”. * 21. Õ kijelentette: “Ezt mind megtartottam gyermekkorom óta.” * 22. Ennek hallatára Jézus így felelt: “Valami még hiányzik neked. Add el amid csak van, árát oszd ki a szegényeknek, így kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem.” * 23. E szavakra az igen elszomorodott, mert nagyon gazdag volt. * 24. A gazdagság veszélyei. Mikor Jézus látta (hogy elszomorodott), így folytatta: “Milyen nehezen jut be a gazdag Isten országába! * 25. Könnyebb a tevének átmenni a tû fokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába.” * 26. Hallgatói erre megkérdezték: “Akkor hát ki üdvözülhet?” * 27. Õ kijelentette: “Ami embernél lehetetlen, Istennél lehetséges.” * 28. Az önkéntes szegénység jutalma. Akkor Péter vette át a szót: “Nézd, mi elhagytuk, amink (csak) volt és követtünk téged.” * 29. Jézus így válaszolt: “Bizony mondom nektek: Senki sem hagyja el otthonát, feleségét, testvéreit, szüleit, gyermekeit Isten országáért, * 30. a nélkül hogy sokkal többet ne kapna ezen a világon, a másvilágon pedig az örök életet.” * Jézus mûködése Judeában és Jeruzsálemben. * Jézus Jeruzsálemhez közeledik. * 31. Jézus harmadszor jövendöli meg szenvedését. Akkor félrevonta a tizenkettõt és így szólt hozzájuk: “Most fölmegyünk Jeruzsálembe s ott beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról jövendöltek. * 32. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, bántalmazzák és leköpdösik. * 33. Aztán megostorozzák és megölik, de harmadnapra föltámad.” * 34. Õk azonban mitsem értettek ebbõl. Ez a beszéd homályos volt elõttük és nem értették, hogy mit akar vele mondani. * 35. A jerikói vak. Amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az útfélen. * 36. Amint hallotta, hogy sok ember vonul arra, megkérdezte, mi történik. * 37. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. * 38. Erre kiáltozni kezdett: “Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” * 39. Az elvonulók csitították, hogy hallgasson, de õ annál jobban kiabált: “Dávid fia, könyörülj rajtam!” * 40. Jézus megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Mikor odaért, megkérdezte: * 41. “Mit akarsz tõlem?” “Uram, kérte, hogy lássak.” * 42. Jézus így szólt hozzá: “Láss! Hited meggyógyított téged.” * 43. Azonnal visszanyerte látását és Istent dicsérve követte õt. Ennek láttára a nép is áldotta Istent.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: