Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Az Apostolok Cselekedetei 1. fejezet * Elõszó

1. Elõzõ könyvemben kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen mennybevétele napjáig, * 2. amikor megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak. * 3. Szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be ezeknek, hogy él; negyven napon át megjelent elõttük s az Isten országáról beszélt nekik. * Jézus mennybemenetelétõl a Szentlélek eljöveteléig * 4. Jézus mennybemenetele. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálembõl, hanem várjanak az Atya igéretére. * 5. “Errõl hallottatok tõlem, mondta: János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztekedtek meg.” * 6. Erre az egybegyûltek megkérdezték tõle: “Uram, tehát mostanaban állítod helyre Izrael országát?” * 7. Õ azonban így válaszolt: “Az Atya saját tetszése szerint határozta meg a megfelelõ idõpontot, nem rátok tartozik ennek ismerete. * 8. De amikor a Szentlélek leszáll rátok, erõben részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek majd rólam Jeruzsálemben, meg egész Júdeában és Szamariában, sõt egészen a föld végsõ határáig.” * 9. E szavak után szemük láttára felemelkedett és felhõ takarta el õt szemük elõl. * 10. Miközben merõen nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. * 11. “Galileai férfiak, szólították meg õket, mit álltok itt égre emelt szemekkel? Ez a Jézus, aki közületek felment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt.” * 12. Ezután az Olajfák hegyérõl, amely Jeruzsálemtõl szombatnapi járásra fekszik, visszatértek Jeruzsálembe. * 13. Amint megérkeztek, felmentek az emeleti terembe. Itt aztán együtt maradt Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab Alfeus fia és a buzgó Simon, s végül Júdás, Jakab testvére. * 14. Mindezek az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak. * 15. Mátyás apostollá választása. Ezekben a napokban Péter a testvérek között egy alkalommal szólásra emelkedett. Az egybegyûltek száma mintegy százhúsz lehetett. * 16. “Testvérek! Be kellett teljesednie annak az írásnak, melyben a Szentlélek Dávid ajkával Júdásról, a Jézust foglyul ejtõk vezetõjérõl jövendölt. * 17. Õ közénk tartozott, a mi szolgálatunk részese volt. * 18. Gonoszsága bérén telket szerzett magának, mikor pedig lezuhant, kettéhasadt és minden bele kiömlött. * 19. Jeruzsálem minden lakója tudomást szerzett errõl, úgyhogy azt a telket nyelvükön Hakeldámának, vagyis Vérmezõnek nevezték el. * 20. Mármost így szól az Írás a zsoltárok könyvében: Lakóhelyükbõl váljék sivatag, ne lakja senki sátrukat. Továbbá: Tisztségét kapja meg más. * 21. Szükséges tehát, hogy valaki azok közül, akik mindig velünk tartottak, amíg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt -János keresztségétõl fogva egészen mennybevétele napjáig- * 22. velünk együtt tanúskodjék az õ feltámadásáról.” * 23. Erre kijelöltek kettõt: Józsefet, akit Barszabbásznak, más néven Jusztusznak is hívtak, és Mátyást. * 24. Azután így imádkoztak: “Urunk, ki mindenkinek szívét ismered, mutasd meg, e kettõ közül melyikre esett választásod, * 25. hogy elfoglalja ebben a szolgálatban, az apostoli rendben a helyet, melyet Júdás hûtlenül elhagyott és így az õt mehilletõ helyre jutott.” * 26. Ezután sorsot vetettek rájuk. A sors Mátyásra esett, mire a többi tizenegy apostol közé sorolták.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: