Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol levele a rómaiakhoz 1. fejezet * Bevezetés

1. Címzés és apostoli üdvözlet. Pál, Krisztus Jézus szolgája, a meghívott apostol, akit Isten evangéliumának hirdetésére választott ki, * 2. melyet már a szent iratokban prófétái által elõre meghirdetett Fiáról * 3. -aki test szerint Dávid nemzettségébõl született, * 4. de akit a megszentelõ Lélek szerint, a halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiául rendelt-, Jézus Krisztusról, a mi urunkról. * 5. Általa kaptunk kegyelmet és apostoli küldetést minden néphez, hogy készségessé tegyük õket a benne való hitre. * 6. Ezek közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus meghívottai. * 7. Isten szeretteinek, a meghívott szenteknek, akik Rómában élnek. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl, és az Úr Jézus Krisztustól. * 8. Hálaadás. Elõször is hálát adok Jézus Krisztus által Istenemnek mindnyájatokért, mert hitetekrõl az egész világon dicsérettel szólnak. * 9. tanúm rá az Isten, akinek odaadással szolgálok Fia evangéliumában, hogy szüntelenül megemlékezem rólatok könyörgéseimben * 10. mindenkor, s azért esedezem, hogy végre valahára Isten segítségével hozzátok juthassak. * 11. Nagyon szeretnélek ugyanis látni titeket, hogy megerõsödésetekre némi lelki kegyelmet juttassak nektek, * 12. vagyis hogy a ti hitetek és az én hitem által kölcsönösen megvigasztalódjunk. * 13. Szeretném, ha tudnátok testvéreim, hogy gyakran feltettem magamban, hogy hozzátok megyek, de ez mindeddig akadályba ütközött. Szerettem volna köztetek is valami eredményt elérni, mint a többi pogánu nép között. * 14. Adósa vagyok görögnek és barbárnak, bölcsnek és tudatlannak. * 15. Ezért, amennyiben rajtam áll, kész vagyok, hogy nektek, rómaiaknak is hirdessem az evangéliumot. * 16. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívõnek, elsõsorban a zsidónak, aztán a pogánynak üdvösségére. * 17. Isten igaz volta nyilvánul meg ugyanis benne, mely a hitbõl árad minden hívõre, amint írva van: “Az igaz a hitbõl él.” * Megigazulás Jézus Krisztusban * Az emberiség megigazulásra szorul * 18. A pogányok bûnössége. Megnyilvánul az égbõl Isten haragja az emberek minden istentelenségével és gonoszságával szemben, akik (Isten) igazságát rosszindulatból elfojtják. * 19. Ami ugyanis Istenrõl megismerhetõ, az világos elõttünk, mert Isten nyilvánvalóvá tette számunkra. * 20. Hiszen ami benne láthatatlan: örök ereje és isteni mivolta, a világ teremtése óta mûvei alapján értelemmel felismerhetõ. * 21. Éppen ezért nincs mentség számukra. Noha felismerték az Istent, nem dicsõitették õt mint Istent, s nem adtak hálát neki, hanem szégyent vallottak okoskodásukban és oktalan szívük elborult. * 22. Azzal kérkedtek, hogy bölcsek, de oktalanokká váltak. * 23. Felcserélték a hallhatatlan Isten dicsõségét halandó emberek, sõt madarak, négylábúak és csúszómászók képmásával. * 24. Ezért Isten szívük hajlama szerint kiszolgáltatta õket a tisztátalanságnak, hadd becstelenítsék meg saját testüket. * 25. Hiszen Isten igazságát felcserélték a hamissággal, s inkább a teremtménynek hódoltak és szolgáltak, mint a Teremtõnek, aki mindörökké áldott. Amen. * 26. Ezért szolgáltatta ki õket Isten alávaló szenvedélyeiknek. Asszonyaik ugyanis a természetes szokást természetellenessel cserélték fel. * 27. Ugyanúgy a férfiak is, abbahagyva az asszonnyal való természetes életet, egymás iránt gerjedtek vágyra, férfi férfival ûzött ocsmányságot. De el is vették eltévelyedésük megszolgált bérét. * 28. Amint Istent nem méltatták arra, hogy teljesen elismerjék, úgy Isten is romlott eszükre hagyta õket, hadd viselkedjenek alávalóan. * 29. Telve is vannak minden gonoszsággal, hitványsággal, (paráznasággal,) kapzsisággal, romlottsággal; telve irigységgel, gyilkos szándékkal, vetélkedéssel, ármánykodással, gonoszlelkûséggel. * 30. Árulók, rágalmazók, istengyûlölõk, gyalázkodók, kevélyek, kérkedõk, fortélyos gazok, szüleiknek engedetlenek, * 31. oktalanok, megbízhatatlanok, lelketlenek, (hitszegõk,) könyörtelenek. * 32. Felismerték ugyanis Isten rendelkezését, hogy aki ilyesmit tesz, méltó a hlálra, mégis megteszik, sõt még helyeselnek is a tetteseknek.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: