Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol levele a galatákhoz * 3. fejezet * Az apostol tanítása a megigazulásról

1. A megigazulás a hitbõl ered. Ti oktalan galaták! Ki igézett meg titeket, (hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak) titeket, akiknek a szeme elé állítottuk a megfeszített Jézus Krisztust? * 2. Csak azt akarom tõletek megtudni: a törvény tettei által kaptátok a Lelket, vagy a hit elfogadása által? * 3. Annyira oktalanok vagytok, hogy amit lélekkel kezdtetek, most testben akarjátok bevégezni? * 4. Hiába éltétek át mindezt? Hátha csakugyan hiába! * 5. Aki tehát a Lelket adja nektek s csodákat mûvel köztetek, a törvény tettei alapján teszi, vagy a hit elfogadása által? * 6. Ábrahám példája. Ugyanúgy áll a dolog mint Ábrahámnál: “Hitt Istennek s ez megigazulására szolgált.” * 7. Értsétek meg tehát, hogy aki hisz, az Ábrahám fia. * 8. Mivel pedig az Írás elõre látta, hogy Isten a hit által teszi megigazultakká a pogányokat, elõre hirdette Ábrahámnak: “Benned részesül áldásban minden nemzet.” * 9. Eszerint azok, akik hisznek, áldásban részesülnek a hívõ Ábrahámmal. * 10. Azok viszont, akik a törvény tetteire támaszkodnak, átok alatt állnak. Meg van ugyanis írva: “Átkozott mindaz, aki hüségesen meg nem tartja, ami a törvény könyvében áll.” * 11. Ebbõl nyilvánvaló, hogy a törvény által senki meg nem igazul Isten elõtt, mert: “Az igaz a hitbõl él.” * 12. A törvény azonban nem a hitbõl van, hanem: “Aki teljesíti, élni fog általa.” * 13. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, amikor az átok hordozójává lett értünk. Hiszen ez is meg van írva: “Átkozott mindaz, aki a fán függ.” * 14. Így szállt az Ábrahámnak szóló áldás Krisztus Jézus által a pogányokra, hogy a hit által elnyerjük a Lélek ígéretét. * 15. Testvérek! Emberi szokásra hivatkozom. Valakinek jogerõs végrendeletét senki sem érvénytelenítheti, s nem változtahat rajta. * 16. Nos, az ígéret Ábrahámnak és utódjának szólt. Nem így olvassuk: “utódainak”, többes számban, hanem egyes számban: “utódodnak”, aki Krisztus. * 17. Ezzel azt akarom mondani: az Isten által korábban jogerõre emelt végrendeletet a négyszázharminc esztendõvel késõbb adott törvény nem érvényteleníti, hogy ígéret semmissé váljék. * 18. Ha ugyanis a törvénybõl származnék az örökség, akkor nem az ígéretbõl. Ábrahámot viszont az ígéret alapján ajándékozta meg Isten. * 19. A törvény rendeltetése. Mire való tehát a törvény? A törvényszegések végett lépett érvénybe, míg el nem jön az utód, akinek az ígéret szólt. Angyalok által lépett érvényvbe, közvetítõ útján. * 20. A közvetítõ azonban nem csak egynek a közvetítõje, az Isten pedig egy. * 21. Ellentétben áll tehát a törvény Isten ígéreteivel? Semmi esetre sem! Akkor származnék a megigazulás valóban a törvénybõl, ha volna életerõ a törvényben. * 22. De az Írás mindent a bûn alá foglalt, hogy az ígéretben Jézus Krisztus hite által részesüljenek a hívõk. * 23. Mielõtt a hit elérkezett volna, a törvény fogott össze és õrzött minket a hit számára, amelynek kinyilatkoztatása a jövõre várt. * 24. Így a törvény Krisztushoz vezetõ nevelõnkké lett, hogy a hit által igazuljunk meg. * 25. A hit eljövetelével azonban kikerültünk a nevelõ keze alól. * 26. Isten fiai vagytok ugyanis mindnyájan a Krisztus Jézusbe vetett hit által. * 27. Hiszen mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. * 28. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nõ, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. * 29. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök.

Reklámok

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: