Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 7. fejezet

1. Jézus örök fõpap Melkizedek rendje szerint. Ez a Melkizedek Szálem királya és a fölséges Isten papja volt, aki a királyokon aratott gyõzelmébõl visszatérõ Ábrahám elé ment és megáldotta. * 2. Ábrahám ezért tizedet adott neki mindenbõl. A neve azt jelenti: az igazság királya. Szálem királya pedig: a békesség királya. * 3. Apa, anya és nemzetségrend nélkül, napjainak kezdete és életének vége nélkül lép föl. Így Isten Fiához hasonlóan pap marad mindörökké. * 4. Nézzétek tehát milyen nagy ember õ, akinek Ábrahám, a pátriárka, tizedet adott a zsákmány legjavából. * 5. Lévi fiainak, mivel a papi tisztet viselik, szintén megvan a törvényes joguk arra, hogy tizedet szedjenek a néptõl, vagyis testvéreiktõl, bár õk is Ábrahámtól származnak. * 6. Ez viszont, aki nem az õ nemzetségükbõl származott, tizedet vett Ábrahámtól, s megáldotta az ígéret hordozóját. * 7. Afelõl nincs kétség, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. * 8. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, aki a tanúság szerint él. * 9. Sõt, Ábrahám miatt mondhatjuk, hogy Lévi is, aki tizedet szed, szintén fizetett tizedet, * 10. hiszen jelen volt már atyja személyében, amikor eléje ment Melkizedek. * 11. Papsága fölülmúlja a levita papságot. Ha a levita papság – amelynek vezetése alatt a nép a törvényt kapta – tökéletességre vezetett volna, mi szükség lett volna még arra, hogy más pap lépjen föl, Melkizedek rendje szerint, s nem Áron rendje szerint való? * 12. Ha azonban megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. * 13. Akirõl ugyanis ezeket mondjuk, az más törzsbõl való, amelybõl senki sem szolgált az oltárnál. * 14. Hiszen köztudomású, hogy Urunk Júda törzsébõl származott, e törzzsel kapcsolatban azonban Mózes nem beszélt a papságról. * 15. Még világosabb ez akkor, ha Melkizedek módjára más pap lép föl, * 16. aki nem a testi leszármazás törvénye szerint lett azzá, hanem a halhatatlan élet erejébõl. * 17. A tanúság ugyanis így szól róla: “Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerint.” * 18. A korábbi törvény ugyanis megszûnt, mert hatástalanná és alkalmatlanná vált. * 19. Hiszen a törvény nem vezetett tökéletességre, hanem csak annak a jobb reménynek bevezetõje lett, amellyel közel jutunk Istenhez. * 20. Ez nem történt eskü nélkül. * 21. Azok eskü nélkül lettek papokká, õ azonban annak esküjével, aki így szólt hozzá: “Megesküdött az Úr, s meg nem bánja esküjét: pap vagy te mindörökké.” * 22. Ennek megfelelõen az a szövetség, aminek kezese Jézus, sokkal kiválóbb. * 23. Azonkívül akkor nagy számban voltak papok, mivel halandók lévén nem maradhattak meg tisztségükben. * 24. Õ azonban örökre megmarad és papsága örökké tart. * 25. Ezért is üdvözítheti mindörökre azokat, akik általa járulnak Isten elé, mert mindenkor él, hogy közbenjárjon értünk. * 26. Ilyen fõpap kellett nekünk: szent, ártatlan, szeplõtelen, a bûnösöktõl elkülönített, fölségesebb az egeknél. * 27. Neki nincs szüksége arra, mint a többi fõpapnak, hogy nap nap után elõbb tulajdon bûneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bûneiért: õ egyszer s mindenkorra megtette ezt, amikor önmagát föláldozta. * 28. A törvény tehát gyarló embereket rendelt fõpapokká, az eskü szava azonban, mely a törvény után hangzott el, magát az örökre tökéletes Fiút.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: