Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 10. fejezet

1. Áldozatának megváltó ereje. Mivel a törvény csak árnyéka a jövendõ javaknak s nem teljes képe a valóságnak, még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé az áldozatok bemutatóit, amelyeket évrõl évre megszakítás nélkül mutattak be. * 2. Vajon nem hagyták volna abba különben az áldozatokat, ha egyszeri megtisztulás után az áldozó nem érezte volna lelkiismeretében a bûnt? * 3. De hiszen éppen ezek emlékeztettek évrõl évre a bûnre. * 4. Lehetetlen ugyanis, hogy bikák és bakok vére bûnöket töröljön el. * 5. Ezért mondja, amikor a világba lép: “Nem kell neked a véres és az ételáldozat, de embertestet alkottál nekem, * 6. engesztelés sem kedves, s égõ áldozat. * 7. Így szóltam hát: itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem, amint a könyvtekercsben írva van.” * 8. Elõször azt mondja: “Véres és ételáldozat, engesztelõ és égõ áldozat nem kell s nem is tetszik neked” – áldozatok, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. * 9. Azután így folytatja: “Azért jövök, hogy akaratodat megtegyem.” Eltörli az elsõt, hogy helyébe állítsa a másodikat. * 10. Ez az akarat Jézus Krisztus testének föláldozásával egyszer s mindenkorra megszentelt minket. * 11. Azonkívül minden pap nap nap után szolgálatba áll, és gyakran mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, éppen mivel nincs erejük arra, hogy a bûnt eltöröljék. * 12. Õ viszont csak egy áldozatot mutatott be a bûnökért, s örökre ott ül Isten jobbján. * 13. Most már csak arra vár, “míg lába alá zsámolyul alázza valamennyi ellenségét”. * 14. Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. * 15. Errõl tesz tanúságot a Szentlélek is, amikor így szól. * 16. “Ez az a szövetség, melyet ama napok után kötök velük, mondja az Úr: szívükbe öntöm törvényeimet, és elméjükbe vésem, * 17. bûneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem.” * 18. Ahol pedig ezek bocsánatot nyertek, nincs többé bûnért való áldozat. * Állhatatos hitvallás az új szövetség mellett * 19. Buzdítás az állhatatosságra. Testvéreim, Krisztus vérének erejében megvan tehát a reményünk arra, hogy beléphetünk a Szentek Szentjébe. * 20. Ez az új életút, melyet a függönyön, vagyis tulajdon testén keresztül nyitott nekünk. * 21. Fõpapunk is van, akit Isten háza fölé rendelt. * 22. Járuljunk hozzá õszinte szívvel, teljes hívõ bizalommal, hiszen a rossz lelkiismerettõl megtisztult a szívünk, és testünk is tiszta vízben mosdott. * 23. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk hitvallásában, mert hûséges az, aki az ígéretet tette. * 24. Legyen gondunk arra, hogy szeretetre és jótettre buzdítsuk egymást. * 25. Összejöveteleinkrõl ne maradjunk el mint némelyek szoktak, hanem buzdítsuk egymást annál inkább, minél közelebb érzitek a napot. * 26. Ha ugyanis az igazság fölismerése után szántszándékkal vétkezünk, nem használ a bûnért való áldozat, * 27. hanem rettenetes ítélet és lángoló tûz vár ránk, mely megemészti a lázadókat. * 28. Aki Mózes törvényét szegi meg, annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kell halnia. * 29. Gondolhatjátok, mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az, aki lábbal tiporja az Isten Fiát, semmibe veszi a szövetség vérét, mely õt megszentelte, a kegyelem Lelkét pedig megveti! * 30. Ismerjük õt, aki így szólt: “Enyém a megtorlás, én megfizetek.” Majd ismét: “Ítéletet mond az Úr népe fölött.” * 31. Rettenetes az élõ Isten kezébe jutni. * 32. Emlékezzetek csak az elmúlt idõkre, amikor a megvilágosodásban részesültetek és helytálltatok annyi küzdelemben és szenvedésben. * 33. Egyrészt a gyalázatnak és zaklatásoknak kitéve nevetség tárgyává lettetek, másrészt részvéttel kísértétek azokat, akikkel így bántak. * 34. Együtt szenvedtetek a foglyokkal és vagyonotok elrablását is örömmel viseltétek abban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javaitok vannak. * 35. Ezért ne veszítsétek el bizalmatokat, hiszen nagy jutalom jár érte. * 36. Állhatatosaknak kell lennetek, hogy Isten akaratát teljesítve elnyerjétek az ígéretet. * 37. “Már csak rövid, nagyon rövid az idõ, aztán eljön az eljövendõ, s nem késik. Az igaz ember a hitbõl él. * 38. De ha elpártol, nem telik benne kedvem.” * 39. Mi nem tartozunk az elpártolók közé, akik elkárhoznak, hanem a hívõk közé, akik megmentik a lelküket.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: