Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Péter apostol elsõ levele * 2. fejezet

1. Vessetek le tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irígykedést és minden rágalmat. * 2. Ragaszkodás Krisztushoz. Kívánkozzatok a szellemi, hamisítatlan tej után, akár az újszülött kisdedek, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, * 3. hiszen már tapasztaltátok, hogy jó az Úr. * 4. Ha hozzá, az eleven kõhöz járultok, melyet emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és megtisztelt, * 5. eleven kövek módjára ti is lelki templommá, szent papsággá épültök, hogy Jézus Krisztus által Istennek kedves lelki áldozatokat mutassatok be. * 6. Ezért mondja az Írás: “Íme választott, becses szegletkövet rakok le Sionban, S aki benne bízik, azt szégyen nem éri.” * 7. Számotokra, hívõk számára tehát érték; a hitetlenek számára azonban ez a kõ, melyet az építõk elvetettek, szegletkõvé lett, * 8. s egyben a botlás kövévé és a botrány sziklájává. Ezek, mivel nem hisznek az igének, elbotlanak, ami már meg is történt velük. * 9. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötétségbõl csodálatos világosságára hívott titeket. * 10. Ti, akik valaha nem voltatok nép, most Isten népe vagytok; akik azelõtt nem nyertetek irgalmat, most irgalomra találtatok. * 11. Tiszta élet és jótettek. Szeretteim, mint vándorokat és hontalanokat intelek titeket: tartózkodjatok a testi kívánságoktól, melyek a lélek ellen küzdenek. * 12. Viselkedjetek helyesen a pogányok között, hogy – bár azzal rágalmaznak, hogy gonosztevõk vagytok – jótetteitek láttára magasztalják majd Istent látogatása napján. * 13. Engedelmesség a fölsõbbség iránt. Engedelmeskedjetek az Úr kedvéért minden emberi méltóságnak: akár a császárnak, * 14. mint legfölsõbbnek, akár a helytartónak, akiket õ küldött a gonosztevõk megfenyítésére és a jók dicséretére. * 15. Istennek ugyanis az az akarata, hogy feddhetetlen élettel elnémítsátok az oktalanok tudatlanságát: * 16. szabad emberként, de nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójának használják, hanem mint Isten szolgái. * 17. Mindenkit becsüljetek! A testvéri közösséget szeressétek! Istent féljétek! A császárt tiszteljétek! * 18. A rabszolgák kötelességei. Szolgák! Teljes tisztelettel engedelmeskedjetek gazdátoknak, nemcsak a jónak és engedékenynek, hanem a szigorúnak is. * 19. Értékes ugyanis, ha valaki Istenhez tartozása tudatában elviseli a bántalmat, bár igazságtalanul szenved. * 20. Mi dicsõség van abban, ha hibátokért tûritek el az arculverést? De ha jót cselekesztek és ugyanakkor türelmesen szenvedtek, ez értékes Isten elõtt. * 21. Hiszen erre kaptatok hivatást, mert Krisztus is szenvedett értetek, példát hagyva nektek, hogy nyomdokaiba lépjetek. * 22. “Õ bûnt nem követett el, s szájában hamis szót nem találtak.” * 23. Mikor szidalmazták, a szidalmat nem viszonozta, mikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem mindent az igazságos bíróra hagyott. * 24. Vétkeinket testén fölvitte a keresztfára, hogy meghaljunk a bûnnek és igaz életet éljünk. Ti az õ sajgó sebei által gyógyultatok meg: * 25. olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygõ juhok, de most megtértetek lelketek pásztorához és gondozójához.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: