Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Péter apostol második levele * 2. fejezet

1. A hamis tanítók sorsa. Akadtak azonban a nép között hamis próféták is, amint közöttetek is lesznek tévtanítók, akik kárhozatos eretnekségeket terjesztenek, megváltó Urukat megtagadják és gyors pusztulást zúdítanak magukra. * 2. Számosan szegõdnek társukul a kicsapongásban, és miattuk becsmérlik majd az igaz utat. * 3. Kapzsiságukban hízelgõ szavakkal ki is fosztanak majd titeket. De régóta készen áll már számukra az itélet: kárhoztatásuk nem alszik el. * 4. Hiszen a vétkes angyaloknak sem kegyelmezett Isten, hanem sötét alvilági mélységekbe taszította õket, hogy õrizetben maradjanak az itéletig. * 5. Nem kegyelmezett a régmult világnak sem, hanem csak Noét, az igazság hirnökét mentette meg hetedmagával, amikor az istentelenek világára zúdította a vízözönt. * 6. A szodomaiak és gomorraiak városát is elhamvasztotta és végpusztulással böntette, intõ például azok számára, akik a jövõben gonoszat tesznek. * 7. De az igaz Lótot, akit a zabolátlan kicsapongók életmódja meggyötört, kimentette. * 8. Az igaz ugyanis közöttük lakott, látta és hallotta õket, és jámbor lelkét napról-napra gyötörték gaztetteik. * 9. Bizony ki tudja ragadni az Úr az istenfélõket a kísértésbõl, a gonoszakat viszont kínok közt tartja meg az ítélet napjára, * 10. elsõsorban azokat, akik tisztátalan testi vágyba merülve élnek és a felsõbbséget megvetik. Vakmerõk és önhittek õk, akik nem átallják a magasztos lényeket káromolni, * 11. noha az erõben és hatalomban kiválóbb angyalok nem hoznak ellenük az Úr elõtt kárhoztató itéletet. * 12. Ezek azonban, akárcsak a természettõl elfogásra és levágásra szánt állatok, azt káromolják, amit nem ismernek. El is pusztulnak majd, éppúgy mint azok, és megkapják gonoszságuk jutalmát. * 13. Élvezetnek tartják a mindennapos mulatozást: gyönyörökben szétfolyó piszok- és szennyfoltok, amikor veletek lakmároznak. * 14. Szemük házasságtörõ vággyal teli, és éhes a bûnre. Az ingatag lelkeket megtévesztik. Szívük kapzsiságra szokott. Az átok fiai õk! * 15. Elhagyták az egyenes utat és eltévedtek. Bozor fiának, Bálámnak útját járják, aki igazságtalan bérre áhítozott, de meglakolt vétkéért. * 16. A néma igavonó állat ugyanis emberi hangot hallatott és rosszalta a próféta istentelen viselkedését. * 17. Elapadt források õk, vihartól hajszolt fellegek, akikre a sötét alvilág vár. * 18. Hívsággal teli szavakat hangoztatva buja testi kívánságokra ingerlik azokat, akik csak a minap szabadultak ki a tévelygõk közül. * 19. Szabadságot igérnek nekik, maguk meg a romlottság rabjai. Annak rabja ugyanis mindenki, aki õt legyõzte. * 20. Kijutottak ugyan a világ posványából, amikor Urunkat és Üdvözítõnket, Jézus Krisztust megismerték, de aztán újra elmerültek benne és hatalmába kerültek, úgyhogy utóbbi soruk rosszabb a korábinál. * 21. Jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy annak megismerése után eltérjenek a nekik adott szent törvénytõl. * 22. Találóan áll rájuk a közmondás:”Visszatér az eb ahhoz, amit kihányt”, meg ez:”A megfürdött sertés pocsolyában hempereg.”

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: