Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

János apostol Jelenéseinek Könyve * 2. fejezet * Látomás a jelenvalókról. * A hét levél.

1. Levél az efezusi egyházhoz.. “Az efezusi egyház angyalának írd meg: Így szól, aki jobbjában a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartó közt jár: * 2. Ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Tudom, hogy nem tûröd meg a gonoszokat: próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad ôket. * 3. Állhatatos is vagy: szenvedtél értem és nem fáradtál bele. * 4. De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad elsô szeretetedet. Gondold meg, honnan süllyedtél ide. * 5. Tarts bûnbánatot és tégy úgy, mint elôbb. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyérôl gyertyatartódat, ha bûnbánatot nem tartasz. * 6. Az viszont jó benned, hogy gyûlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyûlölöm azokat. * 7. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztesnek az élet fájáról adok enni, mely Isten paradicsomában van. * 8. Levél a szmirnai egyházhoz.. A szmirnai egyház angyalának írd meg: Így szól az Elsô és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt: * 9. Ismerem üldöztetésedet és szegénységedet. Valójában gazdag vagy. Tudom, hogy gyaláznak azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. * 10. Ne félj a rád váró szenvedéstôl. Az ördög néhányat közületek börtönbe vet, hogy próbára tegyen. Tíz napi üldözést kell kiállnotok. Légy hû mindhalálig, s neked adom az élet koronáját. * 11. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztest nem sebzi meg a második halál. * 12. Levél a pergamumi egyházhoz.. A pergamumi egyház angyalának írd meg: Így szól, aki a kétélû hegyes kardot tartja: * 13. Tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hûséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. * 14. De van némi kifogásom ellened: Vannak ott nálad Bálám tanításának követôi, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. * 15. Azonkívül vannak nálad követôi a nikolaiták tanításának is. * 16. Tarts tehát bûnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával. * 17. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: A gyôztesnek rejtett mannát adok és egy fehár követ, a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja. * 18. Levél a tiatírai egyházhoz.. A tiatírai egház angyalának írd meg: Így szól az Isten Fia, akinek szeme mint a lobogó tûz, és lába mint a sárgaréz: * 19. Ismerem tetteidet, szeretetedet, hitedet, szolgálataidat, állhatatosságodat és utóbbi tetteidet, amelyek fölülmúlják az elôbbieket. * 20. De az a kifogásom ellened, hogy megtûröd Jezabel asszonyt. Ez prófétának mondja magát és tanításával arra csábítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatokból. * 21. Idôt adtam neki, hogy bûnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából. * 22. Ágynak döntöm, és akik házasságtörést követnek el vele, azokat nagy nyomorúságba, ha el nem fordulnak tetteiktôl. * 23. Fiait halálra adom. Tudja meg minden egyház, hogy én vesék és szívek vizsgálója vagyok és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. * 24. Nektek, többieknek pedig, akik Tiatírában vagytok, de nem követitek ezt a tanítást és nem ismeritek a sátán úgynevezett mélységeit, azt mondom: Nem rakok rátok más terhet, * 25. de amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. * 26. A gyôztesnek, aki mindvégig kitart tetteim mellett, hatalmat adok a pogány nemzetek fölött. * 27. Vasvesszôvel kormányozza ôket, és mint cserépedényeket, összetöri. * 28. Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot. * 29. Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: