Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Szeretet műve – 33 napos lelkigyakorlat Máriával – 5. nap

Ötödik nap – TISZTASÁG – elszakadás minden érzékiségtől

«Ha őrködünk lelkünk ajtaján, vagyis az érzékeink felett, akkor erősen megőrizzük és nagyban növekszik annak nyugalma és tisztasága» (Keresztes Szent János).

Szentírás

(Mt 5,27-30)

Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követ el vele.

Ezért ha jobb szemed megbotránkoztat, vájd ki és dobd el. Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a kárhozatra jusson. Ha jobb kezed visz bűnbe, vágd le és dobd el! Inkább egy tagod vesszen oda, mintsem az egész tested a pokolba kerüljön.

(Mk 7,14-23)

Ismét magához szólította a népet. «Hallgassatok rám mindnyájan – mondta –, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja meg!»

Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Ezt felelte nekik: «Hát még ti sem értitek? Nem tudjátok, hogy ami kívülről kerül be az emberbe, nem szennyezheti be, mert nem hatol a szívébe, hanem csak a gyomrába, aztán a félreeső helyre kerül? Ezzel tisztának minősített minden ételt. De hangoztatta, hogy ami eltávozik az emberből, az teszi tisztátalanná az embert. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

Üzenetek

(San Martino 90.12.30)

Mindörökké dicsőség az Atyának!

Miközben megáldalak titeket, ma megnyitom nektek

Szeplőtelen Szívem ajtaját,

hogy befogadjalak és óhajotok szerint

enyéimmé tegyelek titeket.

Nagy bizalommal hagyatkozzatok rám,

és én megajándékozlak titeket a szív tisztaságával,

hogy Jézussal találkozhassatok.

Én távol tartalak titeket a pokol tüzétől,

és sohasem foglak elhagyni titeket,

egészen addig, míg velem együtt

be nem léptek a Mennyországba!

Minden embernek hirdessétek ígéreteimet:

aki nekem szenteli magát, eljut az üdvösségre!

Megáldalak, és magamhoz ölellek titeket!

(San Martino 97.2.2)

Énekeljünk dicséretet az Úrnak! Gyermekeim,

ebben áll az öröm forrása: ha szeretjük Istent,

és Neki ajándékoztuk magunkat.

Szeressetek bele a (szív) tisztaságába, mindabba,

ami tiszta, és birtokolni fogjátok a világot,

és azzal az erővel, ami bennetek van, megtérítitek.

Szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek,

és Fény lesztek a világ számára.

Újítsátok meg ezen a napon felajánlásotokat!

Drága gyermekeim, fogadjátok el Isten tervét,

amely révén életszentségetek az Ő dicsőségét szolgálja.

Örvendjetek az üdvösség eme ajánlatának,

és fogadjátok el!

Megáldalak mindnyájatokat és szeretteiteket

veletek együtt! Magamhoz ölellek titeket!

Elmélkedés

(Montforti Grignon Szent Lajos Mária)

A tökéletes Mária-tisztelet

(87. cikkely)

Számba véve gyengeségünket és gyarlóságunkat, nagyon nehéz az Istentől kapott kegyelmeket és kincseket megőriznünk: mert ezt a kincset, mely égnél és földnél értékesebb, törékeny edényben hordjuk, vagyis romlandó testben, gyenge és állhatatlan lélekben, amelyet egy semmiség megzavar és tönkretesz.

(88. cikkely)

Mert a gonosz lelkek, akik ravasz tolvajok, észrevétlenül meg akarnak lepni, hogy meglopjanak és megraboljanak. Éjjel-nappal kedvező alkalomra lesnek, ezért állandóan kerülgetnek bennünket, hogy elnyeljenek, és egy bűn által pillanat alatt mindazt a kegyelmet és érdemet elrabolják tőlünk, amit talán sok-sok éven át szereztünk. Gonoszságuk és tapasztaltságuk, cselszövésük és nagy számuk miatt ettől a nagy szerencsétlenségtől nagyon kell tartanunk, főleg, ha arra gondolunk, hogy olyan egyéneket, akik több kegyelemben részesültek, erényekben gazdagabbak voltak, gyökeresebb tapasztalatokkal bírtak és a szentségben magasabban álltak, nyomorúságosan megleptek, megraboltak és kifosztottak. A Libanonnak mennyi cédrusát, az égnek mennyi csillagát láttuk nyomorultul lehullani, fenségüket és fényüket rövid időn belül elveszíteni. Honnan ez a meglepő bukás? Nem a kegyelem hiánya miatt történt ez. Erősebbeknek és biztosabbaknak gondolták magukat, mint amilyenek valóságban voltak; képeseknek tartották magukat kincseik megőrzésére, önmagukban bíztak, és önmagukra támaszkodtak; úgy vélték, házuk eléggé biztosítva van, hogy ládáik és szekrényeik eléggé erősek arra, hogy a kegyelemnek értékes kincsét megőrizzék. Ezen észrevétlen önbizalom miatt (habár úgy vélték, egyedül Isten kegyelmére támaszkodnak) a végtelenül igazságos Úr megengedte, hogy kiraboltassanak, amennyiben saját erejükre hagyta őket.

Ó, ha ismerték volna a csodálatos ájtatosságot, melyet a következőkben megmutatok, akkor kincsüket egy hatalmas és hűséges Szűzre bízták volna, aki azt, mint tulajdonát védelmezte és megőrizte volna, sőt ezt az igazságosság által parancsolt kötelességének tekintette volna.

(89. cikkely)

A világ rendkívüli gonoszsága miatt nehéz az igazságban kitartani. A világ oly romlott, hogy a jámbor szívek, ha nem is annak szennyétől, de porától majdnem szükségszerűen bepiszkolódnak. Egyenesen a csodának egy neme, ha valaki erősen áll ebben a rohanó áradatban anélkül, hogy elsodortatnék: a háborgó tenger közepette anélkül, hogy meg ne betegednék. Szűz Mária, az egyetlen hűséges Szűz, akiben a kígyónak része nem volt.

(Krisztus követése 1/6)

A rendetlen vonzalmak

Mihelyt az emberben valami rendetlen kívánság megfogan, rögtön nyugtalan lesz. A kevély, a kapzsi soha nem nyugszik, a szegény és az alázatos szívű nagy békességben él. Az az ember, aki még magát teljesen meg nem törte, hamar kísértésbe esik, és vereséget szenved apró, alávaló dolgokban. Aki lélek szerint gyönge, még testi ember, és hajlandó arra, ami az érzékekre hat, az nehezen tud a földi vágyaktól teljesen elszakadni. Ezért aztán gyakran elszomorodik, ha ezekről lemond, könnyen bosszankodik is, ha valaki szembeszáll vele.

Ha pedig elnyerte, amire vágyódott, mindjárt furdalja a lelkiismerete, mert azt tette, amit a szenvedélye diktált, az meg nem vezet el ahhoz a békéhez, amelyre törekedett. Szívünk igazi békéjét ilyenformán azzal biztosíthatjuk, ha ellenállunk ösztönös vágyainknak, s nem azzal, ha kiszolgáljuk őket. Nincs tehát békesség a test szerint élő vagy a kívülvalókba belefeledkezett ember szívében, hanem csak a buzgó és a lélek szerint élő emberben.

(18. zsoltár 21-31)

Így viszonozza az Úr igaz voltomat.

Megjutalmazott, mert tiszta a kezem,

hiszen az Úr útjait követtem,

nem fordultam el Istenemtől.

Minden parancsát szem előtt tartottam,

Törvényét soha el nem utasítottam.

Vétek nélkül jártam színe előtt,

a bűntől távol tartottam magam.

Így viszonozza az Úr igaz voltomat,

mert látta, hogy tiszta a kezem.

Jósággal közeledsz a jóhoz,

az igazhoz igaz vagy,

a tisztával tisztán bánsz,

a hamissal azonban hamis módon.

A leigázott népnek szabadulást hozol,

a gőgös tekintetet megalázod.

Igen, te vagy világosságom, Uram,

Istenem, te megvilágosítod sötétségemet.

Veled bástyákat ostromolok,

Istenemmel falakat ugrok át.

Isten útja egyenes, az Úr szavát a tűz kipróbálta,

pajzsa Ő mindenkinek,

aki nála keres menedéket.

Katekizmus

(2532) A szív megtisztítása imádságot, a tisztaság gyakorlását, a szándék és a tekintet tisztaságát igényli.

(2518) A hatodik boldogság hirdeti: «Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent» (Mt 5,8). A «tisztaszívűek» azok, akik értelmüket és akaratukat összehangolják Isten szentségének követelményeivel, főként három területen: a szeretetben, a tisztaságban, vagyis a szexuális rendezettségben, az igazság és az igazhitűség szeretetében. Összeköttetés van a szív, a test és a hit tisztasága között.

(2519) A «tisztaszívűek» azt az ígéretet kapták, hogy színről színre meg fogják látni Istent és hasonlók lesznek Őhozzá. A szív tisztasága a látás előfeltétele. Már most lehetővé teszi, hogy Isten szerint lássunk, a másikat úgy fogadjuk, mint «felebarátot»; lehetővé teszi, hogy az emberi testet, a sajátunkat éppúgy, mint a felebarátunkét, a Szentlélek templomának és az isteni szépség egy megnyilvánulásának lássuk.

Imádság

(Romanosz Melodosz)

Részlet a „Szerzetesekhez és aszkétákhoz” c. himnuszból, és egy bűnbánati imából

Mi, akik a mai napon áthelyeztük szállásunkat

ebből az életből a lelki mennyországba,

bűnbánattal telve hozzád kiáltunk:

«Te, aki egyedül vagy irgalmas,

mentsd meg azokat, akik hozzád menekültek!

Lásd, mi mindenünket elhagytuk,

és csak hozzád vágyakozunk

és neked énekeljük: Alleluja!»

Add meg nekem a képességet,

hogy mindig rólad énekeljek,

és tiszta életemmel Téged dicsőítselek!

Segíts engem, ó Mindenható,

hogy összhang legyen tetteim és szavaim között;

bárcsak előtted énekelhetnék,

és megkapnám tőled, amire kérlek!

Add meg nekem Krisztus, te Egyetlen,

hogy tiszta imát mondjak neked,

neked, aki meg akarsz menteni minden embert.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: