Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

július 28, 2010 havi archívum

2010. július 28. B év, évközi idő, 17. hét, szerda A nap liturgikus színe: zöld

Jer 15,10.16-21

Jaj nekem, anyám, hogy megszültél engem, a perlekedés emberét és viszály emberét az egész ország számára! Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek, mégis mindenki átkoz engem. Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak; igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett; mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! Nem ültem a tréfálkozók körében, és nem vigadoztam; kezed súlya miatt egymagamban ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett fájdalmam örökké tartó, és sebem halálos? Nem akar meggyógyulni. Bizony, olyan vagy számomra, mint a csalóka patak, melynek nem állandó a vize. Ezért így szól az Úr: ,,Ha visszatérsz, engedlek visszatérni, hogy színem előtt állhass; és ha előhozod az értékest az értéktelenből, mintegy az én szám leszel. Térjenek vissza ők hozzád, de te ne térj vissza hozzájuk! Ez előtt a nép előtt bevehetetlen ércfallá teszlek téged. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled; mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak és megmentselek téged — mondja az Úr. — Megmentelek téged a gonoszok kezéből, és megváltalak az erőszakosok markából.”
Mt 13,44-46

Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt.

2010. július 28. – Szerda

Jézus egyszer ezt a két példabeszédet mondta tanítványainak: Hasonló a
mennyek országa a földbe rejtett kincshez. Ha valaki megtalálja, újra
elrejti azt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és
megvásárolja azt a földet. Hasonló a mennyek országa a kereskedo emberhez,
aki igazgyöngyöt keres. Amikor aztán egy nagyon értékes igazgyöngyre
talál, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megvásárolja azt.
Mt 13,44-46

Elmélkedés:

A mai evangéliumban Jézus két példázatot mond a mennyek országáról,
amelyekben kincshez, illetve igazgyöngyhöz hasonlítja az országot.
Mindketto azt fejezi ki, hogy a mennyek országa olyan nagy érték, amelynek
megszerzéséért érdemes minden másról lemondani. Korunk válságainak egyik
mélyebb gyökere az lehet, hogy sokan mindent meg szeretnének szerezni
maguknak, amit értékesnek tartanak, de nem akarnak áldozatokat hozni. A
munka, a tanulás, a családi vagy társadalmi élet területén csak akkor
lehet elobbre jutni, ha képesek vagyunk áldozatokat is hozni céljaink
elérése érdekében. Közhelyszeruen mondhatjuk: mindennek ára, semmi sincs
ingyen. Azt viszont természetesen senki sem veszi szívesen, ha mások
teszik meg helyette ezt a lépést, s olyan dolgot vesznek el tole, ami az
igazságosság vagy a vélt igazságosság szerint neki jár. Csak az önkéntes
lemondás hozhat eredményt.
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Édesanyánk, vezesd gyermekeidet, hogy minden ember felismerje Krisztust, a
világ Világosságát. Mutatkozzon meg még egyszer az emberiség történelmében
Fiadnak, Jézus Krisztusnak végtelen megváltó hatalma, az Atya Irgalmas
Szeretetének hatalma! A Szentlélek alakítsa át a lelkeket! Gyógyítsa meg
emlékezetünket, és tisztítsa meg szívünket. Isten uralkodjon mindörökké
közöttünk, O, Aki Atya, Fiú és Szentlélek. Ámen.

2010. július 28.

Valahányszor aggodalmaskodom a Gondviselés miatt, a jó Isten megbüntet nyugtalanságomért: váratlan segítséget küld.

28. szerda (Szent I.Viktor, Szent I.Ince pápa)

Jer 15,10.16-21; Zs 58; Mt 13,44-46
Ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj

Jer 15,10.16-21

Jaj nekem, anyám, hogy megszültél engem, a perlekedés emberét és viszály emberét az egész ország számára! Nem adtam kölcsönt, és nekem sem kölcsönöztek, mégis mindenki átkoz engem. Ha rátaláltam igéidre, eledelemmé váltak; igéd nekem örömöm és szívem vidámsága lett; mert a te nevedet viselem, Uram, Seregek Istene! Nem ültem a tréfálkozók körében, és nem vigadoztam; kezed súlya miatt egymagamban ültem, mert bosszúsággal töltöttél el engem. Miért lett fájdalmam örökké tartó, és sebem halálos? Nem akar meggyógyulni. Bizony, olyan vagy számomra, mint a csalóka patak, melynek nem állandó a vize. Ezért így szól az Úr: ,,Ha visszatérsz, engedlek visszatérni, hogy színem előtt állhass; és ha előhozod az értékest az értéktelenből, mintegy az én szám leszel. Térjenek vissza ők hozzád, de te ne térj vissza hozzájuk! Ez előtt a nép előtt bevehetetlen ércfallá teszlek téged. Harcolnak majd ellened, de nem bírnak veled; mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak és megmentselek téged — mondja az Úr. — Megmentelek téged a gonoszok kezéből, és megváltalak az erőszakosok markából.’

Zs 58

A karvezetőnek. A ,,Ne semmisíts meg’ szerint. Miktám Dávidtól. Amikor Saul elküldte embereit, hogy figyeljék a házát és öljék meg őt. Ments meg ellenségeimtől, Isten, támadóimtól szabadíts meg engem! Ments meg a gonosztevőktől, oltalmazz meg a vérengző emberektől! Mert íme életemre leselkednek, rám rohannak az erősek. Bár nincs bennem sem bűn, sem gonoszság, Uram, bűn nélkül járom egyenes utamat.Kelj fel, állj elém és lásd; Hisz Uram, a seregek Istene te vagy, Izrael Istene. Siess, látogasd meg e nemzeteket mind, ne könyörülj senkin, aki gonoszat cselekszik! Minden este megjelennek, mint az éhes kutyák, s a várost körös-körül bejárják. Íme egyre jártatják szájukat, kard van ajkukon: ,,hiszen ki hallja meg?’ Ám te, Uram, kineveted őket, megsemmisíted mind e nemzeteket. Én erősségem, terád figyelek, mert te vagy én oltalmam, Istenem. Istenem, akinek irgalma megelőz engem. Isten megadja nekem, hogy elnézzek ellenségeim fölött. Ne öld meg őket, hogy népem meg ne feledkezzék; de hatalmaddal szórd szerteszét és alázd meg őket, Uram, én oltalmazóm! Szájuk vétke, ajkuk beszéde, saját kevélységük ejtse őket tőrbe! Átkozódásukért, hazug beszédükért veszítsd el őket haragodban, pusztítsd el, ne legyenek többé; Hadd tudják meg, hogy Isten uralkodik Jákobon, s a föld kerekségén! Minden este megjelennek és ugatnak, mint a kutyák, s a várost körös-körül bejárják; Étel után barangolnak, és üvöltenek, ha jól nem laknak. Én azonban hatalmadat énekelem, minden reggel magasztalom irgalmadat, mivel te oltalmazóm voltál, és menedékem sanyargatásom napján. Én erősségem, neked zengem énekem, mert te, Isten, oltalmazóm vagy nekem: Istenem, én irgalmasságom!

Mt 13,44-46

Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedő emberhez, aki szép gyöngyöket keresett. Amikor talált egy sokat érő gyöngyöt, elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt.