Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

augusztus 17, 2010 havi archívum

2010. augusztus 17. B év, évközi idő, 20. hét, kedd A nap liturgikus színe: zöld

Ez 28,1-10

Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: Emberfia, mondjad Tírusz fejedelmének: Így szól az Úr Isten: Mivel szíved felfuvalkodott, és azt mondtad: Isten vagyok én, isteni széken ülök a tenger szívében — holott ember vagy és nem isten — és szívedet olyanná tetted, mint egy isten szíve, íme, bölcsebb vagy te Dánielnél, semmi titok sincsen rejtve előtted. Bölcsességeddel és okosságoddal hatalmat szereztél magadnak, aranyat és ezüstöt halmoztál föl kincstáraidban. Nagy bölcsességeddel és kereskedéseddel megnövelted hatalmadat, és szíved felfuvalkodott hatalmad miatt. Ezért így szól az Úr Isten: Mivel szíved felfuvalkodott mint valami isten szíve, azért íme, én idegeneket hozok rád, a nemzetek legerősebbjeit; kirántják kardjukat bölcsességed szépsége ellen, és megszentségtelenítik dicsőségedet. Megölnek és lerántanak téged, és mint akiket meggyilkolnak, Úgy halsz meg a tenger szívében. Vajon mondod-e majd gyilkosaid előtt is: Isten vagyok én — holott ember vagy és nem isten, gyilkosaid kezében? Úgy fogsz meghalni, mint a körülmetéletlenek, idegenek keze által, mert én szóltam” — mondja az Úr Isten!
Mt 19,23-30

Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, mondom nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a mennyek országába. S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába. Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték: Akkor hát ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett és így szólt: Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges [Ter 18,14; Jób 42,2]. Ekkor megszólalt Péter és azt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk? Jézus azt felelte nekik: Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem, az újjászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. És mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd és örök életet fog örökölni. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.

2010. augusztus 17. – Kedd

A gazdag ifjú távozása után Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, mondom
nektek: A gazdag nehezen jut be a mennyek országába. Újra mondom nektek:
Könnyebb a tevének átmenni a tu fokán, mint a gazdagnak bejutnia Isten
országába. Ennek hallatára a tanítványok igen megdöbbentek, és azt
kérdezték: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és így szólt:
Embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter
megkérdezte: Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a
jutalmunk? Jézus így válaszolt: Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek
engem: a világ megújulásakor, amikor az Emberfia dicsoséges trónjára ül,
együtt ültök majd vele tizenkét trónon, hogy ítélkezzetek Izrael tizenkét
törzse felett. Sot mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit,
novéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és
elnyeri majd az örök életet. Sokan lesznek az elsokbol utolsók, és az
utolsókból elsok.
Mt 19,23-30

Elmélkedés:

Bár a gazdagságot is lehet jóra használni, mégis úgy tunik, hogy jobb
óvatosnak lenni, mert azt a lelki veszélyt jelenti az ember számára, hogy
eltávolodik Istentol. A gazdagság ugyan jó, de csak másodlagosan, s nem
kerülhet az Isten által adott lelki béke, az öröm vagy az életszentségre
törekvés elé. A gazdag ifjú esete éppen azt mutatta meg az apostoloknak,
hogy vannak, akik számára a gazdagság fontosabb Istennél, s nem akarnak
róla lemondani. A gazdag könnyen azt hiheti, hogy mindene megvan, és már
nem vágyakozik a lelki kincsek után. Akinek viszont kevés tulajdona van,
könnyebben lemond arról az üdvösség reményében. Ezért ajánlja Jézus is
inkább a szegénységet, amely közelebb segít Istenhez. O legyen a mi
gazdagságunk!
(c) Horváth István Sándor

Imádság:

Jóságos Istenem, hálás szível köszönöm Neked mindazt, amivel mindennap
elhalmozol Jóságodból, köszönök mindent azok helyett és nevében is, akik
ezt nem teszik meg. Édes Jézusom, határtalan Jóság! Milyen sokat tettél
azért, hogy az emberek viszontszeressenek. Miként lehetséges mégis, hogy
sokan nem szeretnek Téged? Szent kegyelmeddel eltökélem, hogy amennyire
csak képes vagyok, szeretlek Téged mindenek fölött!

17. kedd

Ez 28,1-10; MTörv 32,26-36; Mt 19,23-30
Felfuvalkodtál, mert meggazdagodtál, pedig csak ember vagy

Ez 28,1-10

Akkor az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: ,,Emberfia, mondjad Tírusz fejedelmének: Így szól az Úr Isten: Mivel szíved felfuvalkodott, és azt mondtad: ?,,Isten vagyok én, isteni széken ülök a tenger szívében?” — holott ember vagy és nem isten — és szívedet olyanná tetted, mint egy isten szíve, íme, bölcsebb vagy te Dánielnél, semmi titok sincsen rejtve előtted. Bölcsességeddel és okosságoddal hatalmat szereztél magadnak, aranyat és ezüstöt halmoztál föl kincstáraidban. Nagy bölcsességeddel és kereskedéseddel megnövelted hatalmadat, és szíved felfuvalkodott hatalmad miatt. Ezért így szól az Úr Isten: Mivel szíved felfuvalkodott mint valami isten szíve, azért íme, én idegeneket hozok rád, a nemzetek legerősebbjeit; kirántják kardjukat bölcsességed szépsége ellen, és megszentségtelenítik dicsőségedet. Megölnek és lerántanak téged, és mint akiket meggyilkolnak, Úgy halsz meg a tenger szívében. Vajon mondod-e majd gyilkosaid előtt is: ?,,Isten vagyok én?” — holott ember vagy és nem isten, gyilkosaid kezében? Úgy fogsz meghalni, mint a körülmetéletlenek, idegenek keze által, mert én szóltam’ — mondja az Úr Isten!

MTörv 32,26-36

Sőt azt mondanám: Hol vannak? Hadd szüntetem meg emlékezetüket az emberek között! — De ettől elállok, hogy ne bosszantsanak ellenségei, fel ne fuvalkodjanak ellenei, s azt ne mondják: A mi diadalmas kezünk s nem az Úr cselekedte mindezt! Tanácstalan nemzet ez, s okosság nélkül való! Bárcsak eszesek és értelmesek lennének, s fontolóra vennék végüket! Hogy is kergethetne meg egy ember ezret, szalaszthatna meg kettő tízezret? Nemde csak úgy, hogy Sziklájuk eladja őket, s az Úr kiszolgáltatja őket??” – Hisz a mi Istenünk nem olyan, mint az ő isteneik, ezt ellenségeink is megítélhetik. — Szőlőjük Szodoma szőlőjéből való, és Gomorra határából származó. Szőlőszemeik epeízű szemek, fürtjeik felette keserűek. Boruk sárkányok epéje, s viperák gyógyíthatatlan mérge. Nincsen ez eltéve nálam, s lepecsételve kincstáraimban? Enyém a bosszú, én megfizetek annak idején, amikor meginog a lábuk. Közel van a veszedelem napja, sietve jő időpontja. Akkor az Úr igazságot szolgáltat népének, s megkönyörül szolgáin, látva, hogy elerőtlenedett a kezük, oda vannak a bezártak, s a szabadok is kimerültek.

Mt 19,23-30

Ekkor Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Bizony, mondom nektek: a gazdag ember nehezen tud bemenni a mennyek országába. S újra mondom nektek: Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bemenni az Isten országába.’ Ennek hallatára a tanítványok nagyon elcsodálkoztak és megkérdezték: ,,Akkor hát ki üdvözülhet?’ Jézus rájuk tekintett és így szólt: ,,Embereknek lehetetlen ez, de Istennek minden lehetséges’ [Ter 18,14; Jób 42,2]. Ekkor megszólalt Péter és azt mondta neki: ,,Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát velünk?’ Jézus azt felelte nekik: ,,Bizony, mondom nektek: ti, akik követtetek engem, az újjászületés idején, amikor az Emberfia helyet foglal dicsősége trónján, ti is tizenkét trónon fogtok ülni, és ítélni fogjátok Izrael tizenkét törzsét. És mindenki, aki elhagyta házát, testvéreit vagy nővéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjét az én nevemért, százannyit kap majd és örök életet fog örökölni. Sokan lesznek elsőkből utolsók, és utolsókból elsők.