Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

2010. augusztus 30. B év, évközi idő, 22. hét, hétfő A nap liturgikus színe: zöld

Szeptember kezdete a tanév, a munkaév kezdete. A Szentlélek segítségét, erejét kérjük, hogy feladatainkat hűséggel, kitartással, szorgalommal végezhessük. A Szentlélek erejében tudjuk megtenni mindazt, amit Isten vár tőlünk. A Szentlélek örömével akarunk nekivágni az új munkaévnek.

Jézus nyilvános működésének kezdetén jelentkezik olvasásra a názáreti zsinagógában. Izaiás jövendölése teljesedik benne. Isten erejében megerősödve akarunk mi is nekivágni az új hétnek, az új hónapnak.

A földi élet csak előkészület, mert a beteljesedést, az emberi élet tökéletességét Istennél nyeri el. Isten örök tervében tehát a halhatatlan élet az első, és minden ami a földön velünk történik, ennek szolgálatára rendelt.

A mély hit ajándékát kérjük a szentmise Kezdőénekében:
Könyörülj rajtam, Uram;
Látod: egész nap Hozzád kiáltok!
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak.

Isten azért küldte el Szent Fiát, hogy emberré legyen, és megváltó kereszthalálával, példájával és szavaival tanítson minket a tökéletes szeretetre, önátadásra és bizalomra. Az első bűn ugyan megrontotta az emberi természetet, de Isten kegyelmével mégis felemelkedhettünk.

A mély hit ajándékát kérjük a szentmise Kezdőénekében:
Könyörülj rajtam, Uram;
Látod: egész nap Hozzád kiáltok!
mert Te, Uram, jóságos vagy és szelíd,
és nagyirgalmú azokhoz, akik Hozzád kiáltanak.

Felhívás a bűnbánatra
Testvéreim! Krisztus keresztje Isten erejét és bölcsességét hirdeti. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy hittel vegyünk részt a kereszt misztériumának megújításán.

Kyrie-litánia
Jézus Krisztus, Akiben közénk testesült Isten ereje és bölcsessége: Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki a lélek és az erő bizonyságait adtad az igehirdetőknek: Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki szent Kereszted által életet adtál a világnak: Uram, irgalmazz!

A Szentleckéhez
Az apostolok lelkében központi helyet foglalt el Jézus keresztáldozata, és a meggyőződés erejével tudták hirdetni, hogy a világ bölcsességét megszégyenítve, Krisztus keresztjében nyilvánul Isten ereje és bölcsessége.

Az Evangéliumhoz
Jézus megváltói küldetéséről szól a mai evangélium. Isten örök szeretetében előre hirdette Egy-szülött Fia eljövetelét. Amikor Urunk, Jézus hivatkozott a jövendölésre, nem akarták elfogadni, hanem az életére törtek. De az emberi hitetlenség nem teszi érvénytelenné a kinyilatkoztatást, hanem csak önmagát zárja ki az Isten szeretetéből: az üdvösségből.

Egyetemes könyörgések
Testvéreim! Krisztus keresztje szabadulást hozott a bűnből, és minden vigasztalás forrása lett. Imádkozzunk, hogy Isten kegyelmének segítségével megszeressük a kereszt titkát.
1. Tégy éberré minket, Urunk, hogy felismerjük és kövessük Szent Fiad tanítását.
2. Növeld hitünket, Urunk, hogy a kereszt titkából erőt és vigasztalást meríthessünk.
3. Lobbantsd lángra szeretetünket, hogy mindenek fölött szeressük Krisztust, a Megfeszítettet.
4. Formálj és alakíts minket, hogy tanulékony lélekkel hallgassuk Szent Fiad tanítását.
5. Add, hogy a kereszt bölcsessége és misztériuma elvezessen az örök életre.
Mennyei Atyánk! Az élet központjául és irányítójául Szent Fiad keresztjét adtad. Kérünk, adj igazi bölcsességet, hogy értsük és szeressük a kereszt titkát, és egész életünket ennek a titoknak fényében éljük. Krisztus, a mi Urunk által.

1Kor 2,1-5

Én is, amikor hozzátok mentem, testvérek, nem a beszéd vagy a bölcsesség fölényével mentem, hogy hirdessem nektek Isten titkát. Mert nem akartam másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségben, félelemben és nagy rettegésben voltam nálatok. Beszédem és igehirdetésem nem a bölcsesség meggyőző szavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.
Lk 4,16-30

Azután elment Názáretbe, ahol felnövekedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és fölállt olvasni. Odaadták neki Izajás próféta könyvét. Amikor felnyitotta a könyvet, arra a helyre talált, ahol ez van írva: ,,Az Úr Lelke van rajtam; azért kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, elküldött, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a megtörteket, és hirdessem az Úr kedves esztendejét” [Iz 61,1-2; 29,18; 58,6]. Aztán összehajtotta a könyvet, visszaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdett hozzájuk beszélni: ,,Ma teljesedett be ez az Írás a ti fületek hallatára.” Mindnyájan igazat adtak neki, és csodálkoztak a kedves szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De utána megjegyezték: ,,Nem József fia ez?” Ő ezt felelte nekik: ,,Bizonyára azt a példázatot fogjátok nekem mondani: ,,Orvos, gyógyítsd önmagadat! Amiket hallottunk, hogy Kafarnaumban történtek, cselekedd itt is, a hazádban.”” Majd így folytatta: ,,Bizony, mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Bizony, mondom nektek: sok özvegy volt Illés napjaiban Izraelben, amikor bezárult az ég három évre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett az egész földön; mégis azok közül egyikhez sem küldték Illést, csak a szidoni Szareptába, az özvegyasszonyhoz [1 Kir 17,8-16]. És sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de azok közül senki sem tisztult meg, csak a szíriai Námán” [2 Kir 5,1-27]. Ezeket hallva mindnyájukat düh töltötte el a zsinagógában. Fölkeltek, kidobták őt a városból, és fölvitték annak a hegynek a oldalára, amelyen a városuk épült, hogy letaszítsák őt. Ő azonban áthaladt köztük és eltávozott.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: