Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

október 22, 2010 havi archívum

2010. október 22. B év, évközi idő, 29. hét, péntek A nap liturgikus színe: zöld

Ef 4,1-6

Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.
Lk 12,54-59

Ezután a tömeghez is szólt: ,,Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: ,,Jön az eső”, és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: ,,Forróság lesz”, és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság? Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért meg nem fizeted.”

2010. október 22. – Péntek

Abban az idoben Jézus így szólt a sokasághoz: Ha látjátok, hogy nyugaton
felho támad, mindjárt mondjátok: ?Eso jön!?, és úgy is történik. Ha déli
szél fúj, azt mondjátok: ?Hoség lesz!?, és megjön az is. Képmutatók! Az ég
és föld jeleibol tudtok következtetni; a mai idok jeleit miért nem ismeritek
fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság? Amikor
ellenfeleddel a hatóságokhoz mégy, igyekezzél még az úton kibékülni vele,
hogy a bíróhoz ne hurcoljon. Mert ha a bíró elé visz, akkor a bíró átad a
börtönornek, a börtönor pedig börtönbe vet téged. Mondom neked, ki nem
szabadulsz onnan, amíg tartozásodat az utolsó fillérig le nem fizeted.
Lk 12,54-59
Elmélkedés:
Minden emberben van valamiféle természetes bölcsesség, ami a kibékülésre
ösztönzi. Ehhez jön még az évek tapasztalata, amelynek segítségével az ember
sok mindent elore láthat. Bárcsak ez a velünk született bölcsesség és az
évek alatt megszerzett tapasztalat arra is vonatkozni, hogy minden ember
felismerje Krisztus keresztjének jelét és az Élet Kenyerének, az
Oltáriszentségnek valóságát, amelyek Isten jelenlétérol tanúskodnak. Az
értelmes ember számára, aki nyitott Isten üdvözíto szándékának befogadására,
elegendoek ezek a jelek. A mai idokben is és minden korban ezek a jelek
mutatják számunkra azt, hogy Isten nem hagyja magára az embert, hanem lehet
ot keresni, s meg is lehet találni. Nézzünk fel a kereszt jelére, amely
megszerezte nekünk a megváltást, s nézzük, imádjuk az Eucharisztiát, amely
üdvösségünk étele.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Istenem, tiéd a hatalom, a bocsánat, a gyógyítás és a nagylelkuség. Fordulj
felém, aki remegek feneketlen szakadék-börtönömben, mert elborít a sár,
lehúz buneim lánca.
Uram, te mindig jót teszel, fény vagy a sötétségben, az áldás bosége,
irgalmas és együttérzo barátja az embernek. Te könnyen lehetové teszed azt,
ami lehetetlen.
Szabadíts meg engem, bunöst, a halálos megszégyenüléstol, hogy békességed
Szent Lelke megpihenjen bennem, ó Mindenható!

2010. október 22.

Egy napon felismerjük majd, hogy eleget tehettünk volna Isten igazságosságának, ha csupán a mindennapok elkerülhetetlen terhét türelmesen viseltük volna.

22. péntek

Ef 4,1-6; Zs 23; Lk 12,54-59
Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség

Ef 4,1-6

Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, éljetek méltó módon ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lelki egységet a béke kötelékében. Egy a test és egy a Lélek, amint hivatásotok is egy reménységre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.

Zs 23

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta, aki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Lk 12,54-59

Ezután a tömeghez is szólt: ,,Amikor látjátok, hogy nyugatról felhő támad, mindjárt azt mondjátok: ?,,Jön az eső?”, és úgy is lesz; amikor délről fúj a szél, azt mondjátok: ?,,Forróság lesz?”, és meglesz. Képmutatók! Az ég és föld jeleiből tudtok következtetni, ezt az időt miért nem tudjátok hát megítélni? Miért nem jöttök rá magatok, hogy mi az igazság? Mikor pedig ellenfeleddel az elöljáróhoz mész, útközben igyekezz megegyezni vele, nehogy a bíróhoz hurcoljon, s a bíró átadjon a börtönőrnek, a börtönőr pedig börtönbe vessen. Mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó fillért meg nem fizeted.’