Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 9, 2010 havi archívum

2010. december 9. Ádvent, 2. hét, csütörtök A nap liturgikus színe: lila

Gondviselő Istenünk, amikor elérkezett az idők teljessége, a legnagyobb és utolsó Ószövetségi prófétát adta, Keresztelő Szent Jánost. Általa óvta, intette és készítette elő népét a Megváltó eljövetelére. Keresztelő János nemcsak jövendölt az Úrról, hanem meg is mutatta a népnek az Isten Bárányát, tanúságot téve róla. Mégis az Újszövetség kegyelme nagyobbá tehet minket a hit által, mivel mi hordozhatjuk Krisztust.

Ne félj…

Túl a síráson, és túl a nevetésen,
már nem marad más,
csak a lélek lemeztelenített valósága.
Törékenyek vagyunk,
mint a harmatcseppek,
vagy mint a szappanbuborék,
mely kisgyermek ajkáról fakad…

De félned nem kell,
szerető kezek vesznek téged ölbe.
Isten az, aki hozzád is, hozzám is lehajolt.

forrás: magvető lista 2002

Mai világunk a kommunikáció robbanásszerű fejlődését éli meg, immár
folyamatosan. Szuper gyorsasággal fejlődik a mobiltelefon, az Internet
és más adatátvivő rendszer sokasága. Az információ-özönben bizony
gyakran elvész a lényeg: az, ami igazán fontos, ami elengedhetetlen. Az
egyik mobiltelefon-szolgáltatásban például rendszeresen jönnek a hírek:
X.Y. férjhez megy, Z-nek elárverezik a golyóstollát stb., de ‘elfelejtik’ közölni, pl., hogy magyar tudósok fontos felfedezést tettek egy bizonyos betegség gyógyításában.Jézus talán ezért is szólít fel minket: akinek van füle hallja meg!
Igen a keresztény embernek meg kell hallania ebben a zűrzavaros,
fülsiketítő hang-kavalkádban is a ‘pusztában kiáltónak szavát’! Meg kell
hallanunk Keresztelő János bűnbánatra felszólító intését! Meg kell hallanunk, hogy a Karácsony nem a vásárlásról szól, hanem az egymásra való odafigyelésről! Akinek van füle hallja meg! Közeledik Megváltónk, aki vigasztal minket: “Bízzatok és legyőztem a világot!” Legyőztem minden zajával, minden embertelenségével, minden rosszakaratával együtt. Bízzatok, mert én veletek vagyok most is minden nap!

Iz 41,13-20

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megragadom jobbodat, és így szólok hozzád: ,,Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, te férgecske, Jákob, te kis bogár, Izrael! Én megsegítelek”, — mondja az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje. — Íme, cséplőszánná teszlek téged, új és éles fogú cséplőhengerré. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elviszi, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongsz majd az Úrban, és Izrael Szentjében dicsekszel. A szegények és a szűkölködők vizet keresnek, de nincs, nyelvük a szomjúságtól kiszárad. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és a völgyek közepén forrásokat; a sivatagot bővizű tóvá teszem, és a kiaszott földet vizek forrásává. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát; a pusztában fenyőt ültetek, szilfát és ciprust egymás mellé, hogy lássák és megtudják, megfontolják és mindjárt megértsék: az Úr keze művelte ezt, és Izrael Szentje teremtette.
Mt 11,11-15

Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki eljön. Akinek van füle, hallja meg.

2010. december 9. – Csütörtök

Abban az idoben Jézus így nyilatkozott Keresztelo Jánosról: Bizony mondom
nektek: Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelo
Jánosnál. De aki legkisebb a mennyek országában, nagyobb, mint o. A mennyek
országa Keresztelo János napjaitól mindmáig eroszakot szenved, és az
eroszakosok szerzik meg. A próféták és a törvény Jánosig mindannyian ezt
jövendölték. Ha tudni akarjátok, Illés o, akinek el kell jönnie. Akinek füle
van, hallja meg!
Mt 11,11-15

Elmélkedés:
A mai evangéliumban Jézus az elofutárt, Keresztelo Jánost dicséri, akirol
azt állítja, hogy ?az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb? nála.
János az utolsó az ószövetségi próféták közül. Személyével lezárul a
próféták kora, a jövendölések ideje, és megkezdodik a beteljesedés. O az,
aki bejelenti, hogy hamarosan megérkezik a Megváltó. Jézus szavai szerint
Jánosnál nincs nagyobb, de mindjárt hozzáteszi, hogy mindazok mégis
nagyobbak nála, akik eljutnak a mennyek országába. Az ószövetségi idok
megváltásra várakozó népével szemben az újszövetség népe már megváltott nép.
A Jézusban, mint Megváltóban való hit által, ha a legkisebbként is, de ott
lehetek a mennyek országában.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, add, hogy szerencsében és balszerencsében huséggel álljak melletted; a
boldogságban tele alázattal, a szerencsétlenségben keményen és meg nem
hajolva.
Csak az legyen örömöm, ami Hozzád vezet, csak az szomorítson el, ami Toled
elválaszt!
Aquinói Szent Tamás

9. csütörtök (Szent Cuauhtlatoatzin Didák)

Iz 41,13-20; Zs 144,1-13; Mt 11,11-15
Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód

Iz 41,13-20

Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megragadom jobbodat, és így szólok hozzád: ,,Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, te férgecske, Jákob, te kis bogár, Izrael! Én megsegítelek’, — mondja az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje. — Íme, cséplőszánná teszlek téged, új és éles fogú cséplőhengerré. Hegyeket csépelsz és törsz össze, halmokat zúzol pozdorjává. Feldobod őket, és a szél elviszi, a szélvihar szétszórja őket. Te pedig ujjongsz majd az Úrban, és Izrael Szentjében dicsekszel. A szegények és a szűkölködők vizet keresnek, de nincs, nyelvük a szomjúságtól kiszárad. Én, az Úr, meghallgatom őket, én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Folyókat fakasztok a kopár dombokon, és a völgyek közepén forrásokat; a sivatagot bővizű tóvá teszem, és a kiaszott földet vizek forrásává. A sivatagban cédrust növesztek, akácot, mirtuszt és olajfát; a pusztában fenyőt ültetek, szilfát és ciprust egymás mellé, hogy lássák és megtudják, megfontolják és mindjárt megértsék: az Úr keze művelte ezt, és Izrael Szentje teremtette.

Zs 144,1-13

Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön örökké. Áldalak téged mindennap, és dicsérem nevedet örökkön örökké. Nagy az Úr és méltó a dicséretre, nagysága fölfoghatatlan. Nemzedék nemzedéknek dicséri alkotásaidat és hirdeti hatalmadat. Elmondják szentséged fölséges dicsőségét, elbeszélik csodáidat. Elmondják félelmetes erődet, és hirdetik nagyságodat. Megemlékeznek túláradó jóságodról, igazságodat ujjongva ünneplik. Irgalmas az Úr és könyörületes, hosszantűrő és nagyirgalmú. Jó az Úr mindenkihez, és könyörületes minden teremtményéhez. Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és áldjanak szentjeid. Országod dicsőségét hirdessék és beszéljék el hatalmadat, hogy megismertessék az emberek fiaival hatalmadat, és országodnak fölséges dicsőségét. A te országod örökké tartó ország, és uralmad nemzedékről nemzedékre fönnáll. Hűséges az Úr minden igéjében, és szentséges minden tettében.

Mt 11,11-15

Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála. A mennyek országa Keresztelő János napjaitól mostanáig erőszakot szenved, és az erőszakosak ragadják el azt. Az összes próféta és a törvény Jánosig erről jövendölt; és ha el akarjátok őt fogadni: igen, ő Illés, aki eljön. Akinek van füle, hallja meg.