Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

december 10, 2010 havi archívum

2010. december 10. Ádvent, 2. hét, péntek A nap liturgikus színe: lila

Isten tanít minket, vezet minket, felkínálja az utat. De meghagyja szabadságunkat, hogy követjük útmutatásait, parancsait. Kifogást könnyű találni, hogy miért nem arra akarok menni. Csak nehogy késő legyen az irányváltás.

Iz 48, 17-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra
Mt 11 16-19
Jó kifogás sose rossz – tartja a mondás. Vajon Isten ügyeiben is mindig kifogásokat keresek?

Az örökkévaló Isten hitet kívánt választott népétől, a Megváltó eljövetelének előkészítésében. Hittel kell előkészülni a második eljövetelre is. Az Úr nem csak az értelem meghajlását kívánja akarata előtt, hanem azt is, hogy tetteink hitből fakadjanak. Az élet bölcsessége az a hit, mely bennünket Isten akaratának teljesítésére késztet.

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra.
Isten kézen fogva akar vezetni,
hogy ne a megad feje után menj.

Ő adja neked az áldást,
az örömet és a békességet.

Bízd rá magad teljesen,
fogadd el Őt életed Urának.

Iz 48,17-19

Így szól az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje: Én vagyok az Úr, a te Istened, aki tanítalak téged, hogy hasznodra váljék, aki vezetlek az úton, amelyen járnod kell. Ha figyeltél volna parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai; ivadékod annyi volna, mint a föveny, és méhed sarja annyi, mint homokszemei; nem veszne ki és nem tűnne el neve színem elől.
Mt 11,16-19

Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, és mondják: ,,Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.” Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták: ,,Ördöge van!” Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: ,,Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!” De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.”

2010. december 10. – Péntek

Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: ?Kihez hasonlítsam ezt a
nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják
pajtásaiknak: ?Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem
zokogtatok.? Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: ?Ördöge
van.? Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: ?Lám, a falánk,
borissza ember, a vámosok és a bunösök barátja!? Az Isten bölcsességét
azonban muvei igazolták.?
Mt 11,16-19

Elmélkedés:
Az ószövetségi idokben Isten számos prófétát küldött, akiknek az volt a
feladata, hogy figyelmeztessék a választott népet arra, hogy megszegték a
huséget, s térjenek vissza Isten törvényeinek útjára. Az emberek vagy
megszívlelték a figyelmeztetést, vagy elengedték a fülük mellett.
Keresztelo Szent János ugyanezt a kettos fogadtatást tapasztalta meg. A
Megváltó elofutáraként azt hirdette, hogy hamarosan eljön a Messiás, s
mindenki bunbánattal készüljön fel érkezésére. Egyesek oszinte bunbánatot
tartottak, mások viszont nem hallgattak rá. Nyilvános muködése idején
Jézusnek szintén ugyanezt kellett átélnie: az egyszeru emberek örömmel
hallgatták tanítását, de a nép vezetoi ellenséges lelkülettel fogadták.
Vajon én hogyan fogadom a hozzám érkezo Isteni szót, tanítást? És hogyan
fogadom majd karácsonykor a megtestesült Igét, Jézus Krisztust?
? Horváth István Sándor

Imádság:
Urunk, minden ember Istene, a történelem bizonyos korszakaiban a
keresztények olykor engedtek a türelmetlenség módszereinek, és nem követték
a szeretet nagy parancsát, s így eltorzították jegyesed, az Egyház arcát.
Légy irgalmas bunös gyermekeidhez és fogadd el elhatározásunkat, hogy az
igazságot a szeretet édességével akarjuk keresni és el?mozdítani, tudván,
hogy az igazság csak a saját erejével érvényesül!
II. János Pál pápa

2010. december 10.

Istent szeretni nem csupán abból áll, hogy ajkunkkal kimondjuk: „Istenem szeretlek! ”Istent szeretni teljes szívből, teljes elméből és minden erőnkkel azt jelenti, hogy mindennél jobban szeretjük; készek vagyunk arra, hogy elveszítsük javainkat, becsületünket, sőt életünket is, de semmiképp meg nem bántjuk. Istent szeretni annyit jelent, hogy semmit sem szeretünk jobban Őnála, semmit, ami Vele összeegyeztethetetlen, semmit, ami megosztaná a szívünket.

10. péntek

Iz 48,17-19; Zs 1; Mt 11,16-19
Bárcsak figyeltél volna parancsaimra

Iz 48,17-19

Így szól az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje: Én vagyok az Úr, a te Istened, aki tanítalak téged, hogy hasznodra váljék, aki vezetlek az úton, amelyen járnod kell. Ha figyeltél volna parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai; ivadékod annyi volna, mint a föveny, és méhed sarja annyi, mint homokszemei; nem veszne ki és nem tűnne el neve színem elől.

Zs 1

Boldog az az ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem áll a vétkesek útján, és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében, hanem az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja! Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében meghozza gyümölcsét, és amelynek nem hull le a lombja. Boldogul minden dolgában. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem úgy, miként a szálló por, amelyet elsodor a szél. Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor, sem a vétkesek az igazak gyülekezetében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de elvész az istentelenek ösvénye.

Mt 11,16-19

Kihez is hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a gyerekekhez, akik a piacon ülnek, kiáltanak a többieknek, és mondják: ?,,Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.?” Mert eljött János, nem evett és nem ivott, és azt mondták: ?,,Ördöge van!?” Eljött az Emberfia, eszik és iszik, és azt mondják: ?,,Íme, a falánk és borissza ember, a vámosok és bűnösök barátja!?” De a bölcsesség igazolást nyer a tettei által.’

2010. december 09.

A sátán csak azokat kísérti, akik ott akarják hagyni a bűnt, és azokat, akik a kegyelem állapotában vannak. A többiek az övéi, nem kell kísérteni őket.

2010. december 08.

Isten egészen a halálig szeretett minket, szent Szívében, mint isteni tulajdonság, mégis ott van az igazságosság. A Boldogságos Szűz szívében nincs más, csak irgalom… „Anyám – mondja neki az Úr Jézus – , tőled semmit sem tudok megtagadni. Ha a pokolban lehetséges volna a bánat, te még a pokolnak is kegyelmet nyernél. „

2010. december 07.

Ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts mega gonosztól. Ha jól elmélyednénk Isten jelenlétében, könnyű volna ellenállni a kísértőnek. Sosem vétkeznénk, ha élne bennünk a gondolat: lát az Isten.

2010. december 06.

Istenem bocsáss meg nekünk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. A jó Isten csak azoknak fog megbocsátani, akik maguk is megbocsátottak: ez törvény. Akadnak, akik annyira viszik az ostobaságban, hogy nem mondják a Miatyánknak ezt a részét: mintha Isten nem látna a szívük mélyére, hanem csak az ajkak mozgását figyelné.