Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 8, 2010 havi archívum

2010. november 8. B év, évközi idő, 32. hét, hétfő A nap liturgikus színe: zöld

November az elmúlásra figyelmeztet. Éppen ezért fontos, hogy imádkozzunk azokért, akik a kapu közelébe értek, hogy állapotukat, helyzetüket elfogadják, és Istennel való kapcsolatukat rendezzék. Legyünk segítségükre rátalálni az Isten szeretetére.

A teremtmények nagyságából, szépségéből meg lehet ismerni azok teremtőjét. Isten teremtett mindent, magyarázza Szent Bonaventura, ,,nem (…) azért, hogy növelje dicsőségét, hanem hogy kinyilvánítsa és közölje dicsőségét”. Ugyanis Isten nagyságához és dicsőségéhez nem ad hozzá semmit az, hogy megteremtette a világot – csupán számunkra lesz hozzáférhető, megismerhető. A teremtés egyedül Isten jóságából történt, irántunk, teremtmények iránti jóindulatát mutatja – Isten szeretetből akarta megosztani a létezés örömét.

Tit 1,1-9

Pál, Isten szolgája, és Jézus Krisztus meghívott apostola, hogy Isten választottjait hitre és az igazi istentisztelet ismeretére vezesse, az örök élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik, s aki a meghatározott időben ki is nyilvánította szavát az igehirdetés által, amelyet Üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott: Títusznak, a közös hit révén szeretett fiának. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől! Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy ami hátramaradt, elvégezd, és városról-városra presbitereket rendelj, amint meghagytam neked: feddhetetlent, egyszer nősültet, akinek a fiai hívők, nem kicsapongók vagy engedetlenek. A püspöknek ugyanis, mint Isten intézőjének, feddhetetlennek kell lennie, nem kevélynek, nem haragosnak, nem iszákosnak, nem verekedőnek, nem rút haszonlesőnek, inkább vendégszeretőnek, jóakaratúnak, józannak, igaznak, szentnek, önmegtartóztatónak, aki helytáll a hiteles tanítás megmegbízható végzésében, hogy az egészséges tanítás alapján képes legyen inteni is, és azokat, akik ellentmondanak, megcáfolni.
Lk 17,1-6

Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: ,,Bánom!” — bocsáss meg neki.” Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: ,,Növeld bennünk a hitet!” Az Úr ezt felelte: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ,,Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!”, engedelmeskedni fog nektek.

2010. november 8. – Hétfo

Egy alkalommal Jézus így beszélt tanítványaihoz: ?Lehetetlen, hogy botrányok
ne forduljanak elo; de jaj annak, aki azokat okozza! Jobb lenne, ha
malomkövet kötnének a nyakára, és a tengerbe dobnák, mint hogy egyet is
megbotránkoztasson ezek közül a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha
vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer vét is ellened, de hétszer fordul hozzád, és azt mondja:
Megbántam, ? bocsáss meg neki!?
Az apostolok kérték az Urat: ?Növeld bennünk a hitet!? Az Úr így válaszolt:
?Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a
szederfának: Szakadj ki tövestol, és verj gyökeret a tengerben! ?
engedelmeskedik nektek.?
Lk 17,1-6

Elmélkedés:
Az apostolokéhoz hasonló buzgósággal fordulunk Jézushoz: Urunk, növeld
bennünk a hitet! De miért van szükségünk a hitre? Egyáltalán szükségünk van
rá? Sokan élnek hit nélkül, Istenbe vetett hit nélkül, Isten nélkül. Akinek
nincs szüksége Istenre, annak hitre sincs. A hit nélkül elképzelhetetlen az
Istennel való személyes kapcsolat. A hívo ember azért szeretne megerosödni
hitében, hogy egyre jobba átélhesse Isten jelenlétét, megtapasztalja
szeretetét. Mi növelheti hitünket? A szentírás figyelmes olvasása, az
olvasott tanítás megvallása és megélése által egyaránt növekszik hitünk.
Isten mindannyiunkat hív a hit útjára, hogy vele éljünk és eljussunk a vele
való, örökké tartó közösségre.
? Horváth István Sándor

Imádság:
Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amint tebenned bíztunk!
Áldott vagy te, Urunk, taníts meg minket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Uralkodó, oktass bennünket a te igazságaidra!
Áldott vagy te, Szent, világosíts meg minket a te igazságaiddal!
Uram, a te kegyelmed örök, kezeid munkáit meg ne vesd!
Téged illet a dicséret, téged illet az ének.
Téged illet a dicsoség, Atya, és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és
örökkön-örökké. Ámen.

8. hétfő (Szent Kolos, Szent Godfréd)

Tit 1,1-9; Zs 23; Lk 17,1-6
Isten megbízottjának feddhetetlennek kell lennie

Tit 1,1-9

Pál, Isten szolgája, és Jézus Krisztus meghívott apostola, hogy Isten választottjait hitre és az igazi istentisztelet ismeretére vezesse, az örök élet reményében, amelyet örök idők előtt megígért Isten, aki nem hazudik, s aki a meghatározott időben ki is nyilvánította szavát az igehirdetés által, amelyet Üdvözítő Istenünk rendelete rám bízott: Títusznak, a közös hit révén szeretett fiának. Kegyelem és békesség az Atyaistentől és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől! Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy ami hátramaradt, elvégezd, és városról-városra presbitereket rendelj, amint meghagytam neked: feddhetetlent, egyszer nősültet, akinek a fiai hívők, nem kicsapongók vagy engedetlenek. A püspöknek ugyanis, mint Isten intézőjének, feddhetetlennek kell lennie, nem kevélynek, nem haragosnak, nem iszákosnak, nem verekedőnek, nem rút haszonlesőnek, inkább vendégszeretőnek, jóakaratúnak, józannak, igaznak, szentnek, önmegtartóztatónak, aki helytáll a hiteles tanítás megmegbízható végzésében, hogy az egészséges tanítás alapján képes legyen inteni is, és azokat, akik ellentmondanak, megcáfolni.

Zs 23

Zsoltár Dávidtól. Az Úré a föld s ami azt betölti, a földkerekség és minden lakója. Mert ő alapította a tengerekre, s a folyók fölé ő állította. Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén? Az, akinek keze ártatlan, akinek szíve tiszta, aki magát hiúságra nem adja, s nem tesz hamis esküt. Az ilyen áldást nyer az Úrtól, s irgalmat Istentől, oltalmazójától. Ez azok nemzedéke, akik őt keresik, akik Jákob Istenének arcát keresik. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas Úr. Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd vonuljon be a dicsőség királya! Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, ő a dicsőség királya.

Lk 17,1-6

Azután így szólt tanítványaihoz: ,,Lehetetlen, hogy botrányok elő ne forduljanak, de jaj annak, aki okozza azokat. Jobb lenne annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék, mint hogy megbotránkoztasson egyet is e kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, figyelmeztesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened, és napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mondja: ?,,Bánom!?” — bocsáss meg neki.’ Az apostolok ekkor azt mondták az Úrnak: ,,Növeld bennünk a hitet!’ Az Úr ezt felelte: ,,Ha csak akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag, és ennek az eperfának azt mondjátok: ?,,Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben!?”, engedelmeskedni fog nektek.