Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

november 12, 2010 havi archívum

2010. november 12. Szent Jozafát püspök, vértanú A nap liturgikus színe: piros

Jozafát ortodox szülőktől származott, katolikus hitre tért, és az egységért munkálkodott. Szívesen fogadta az Isten tanítását, életét Isten iránti szeretet jellemezte. Tanuljuk el tőle a hűséget, az Istenre figyelést, a bátorságot, a kitartást.

Kuncewitz Jozafát 1580 körül született Wlodzmierzben. 1604-ben bazilita szerzetes, 1614-ben archimandrita, 1618-ban polocki érsek lett. Sokat segítette a szegényeket. Fáradhatatlanul dolgozott a nyugati és keleti kereszténység egyesítésén. Az unió ellenségei életére törtek, és a lengyelországi Witepszkben 1623. november 12-én karddal kivégezték.
Csodálattal magasztalja a szentmise kezdőéneke:
Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért; nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt.

B év, évközi idő, 32. hét, péntek
2Jn 1,4-9

Igen örültem, hogy gyermekeid közt olyanokat találtam, akik az Igazságban élnek az Atyától kapott parancs szerint. És most kérlek, Úrnő, nem mintha új parancsról írnék neked, hisz ez kezdet óta parancsunk: Szeressük egymást! Ez a szeretet azt jelenti, hogy parancsai szerint éljünk. Ez hát a parancs, mint ahogy kezdettől fogva hallottátok, hogy éljetek szeretetben. Mert sok csaló fellépett a világban, aki nem vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Az ilyen csaló és antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, nehogy elveszítsétek, amit már megszereztetek, hanem teljes bért kapjatok. Aki ezen túlmegy, és nem marad meg Krisztus tanításában, nem mondhatja magáénak az Istent. De aki kitart a tanításban, az Atyát is, a Fiút is magáénak mondhatja.
Lk 17,26-37

Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7]. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit [Ter 19,24]. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Erre megkérdezték tőle: ,,Hol lesz ez, Uram?” Ő azt felelte nekik: ,,Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.”

2010. november 12. – Péntek

Jézus így beszélt tanítványaihoz második eljövetelérol: ?Mint ahogy Noé
korában történt, úgy lesz az Emberfia napjaiban is. Ettek, ittak,
házasodtak, férjhez mentek addig a napig, amíg Noé be nem szállt a bárkába.
Akkor jött a vízözön, és elpusztította valamennyit. Ugyanígy történt Lót
napjaiban is. Ettek és ittak, adtak és vettek, ültettek és építettek. De
amelyik napon Lót elhagyta Szodomát, kénköves tuzeso hullott az égbol, és
elpusztította valamennyit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amikor az Emberfia
megjelenik. Aki abban az órában a házteton tartózkodik, és holmija van lenn
a házban, le ne jöjjön érte, hogy elvigye! Aki a mezon lesz, haza ne jöjjön!
Emlékezzetek Lót feleségére! Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt;
aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre. Mondom nektek: azon az
éjszakán ketten lesznek egy fekvohelyen; az egyiket felveszik, a másikat
otthagyják. Két asszony együtt oröl; az egyiket felveszik, a másikat
otthagyják. Ketten lesznek a mezon; az egyiket felveszik, a másikat
otthagyják.? A tanítványok megkérdezték: ?Hol lesz ez, Uram?? Azt felelte:
?Ahol a holttest van, odagyulnek a sasok.?
Lk 17,26-37

Elmélkedés:
Jézus mennybemenetelét követoen sok egykori követojében élhetett az az
elképzelés, hogy az Úr eljövetele hamarosan be fog következni. Az évek,
évtizedek múltával egyre gyakrabban kerülhetett elo a kérdés, hogy vajon
miért késik az Úr eljövetele? Meddig kell még várni rá? A kérdés még
fontosabbá lett az üldözések elkezdodésével, hiszen azok megszüntetését
várták. Vajon miért késlekedik az Úr, akinek újbóli jövetele
megszabadíthatja övéit az üldözésektol? E kérdésekre adott válaszokban
idovel elotérbe került, hogy a keresztény legyen huséges, várakozzon
türelemmel, hiszen az Úr eljövetele bármikor bekövetkezhet. Mivel az idopont
ismeretlen az ember számára, legyünk mindig felkészültek!
? Horváth István Sándor

Imádság:
Uram, te mindig jobban szerettél minket, mint saját magadat, s egyre ezt
teszed ma is, amikor az Oltáriszentségben ételként adod magad nekünk. Te azt
akarod, hogy bennünk is oly nagy legyen a kölcsönös szeretet, hogy a másikat
mindig jobban szeressük, mint saját magunkat.
Taníts meg arra, hogy szeretetemet tettekkel bizonyítsam, hogy testvéremért
megtegyem mindazt a jót, amit megtehetek, imádkozzak érte, és minden
kínálkozó alkalommal szolgáljam ot. Tégy felkészültté arra, hogy minden
fenntartás nélkül elkötelezzem magam testvéreim szolgálatában, és életemet
adjam értük.
Add meg azt is, hogy mások elképzelése és akarata szerint is szolgálni
tudjam oket szeretetbol, mivel te, drága Üdvözítom, a kereszten haldokolva
erre tanítottál engem!
Szalézi Szent Ferenc

12. péntek: SZENT JOZAFÁT (Studita Szent Teodor, Boldog Anasztáz-Asztrik)

2Jn 4-9; Zs 118,1-18; Lk 17,26-37
Abban, aki kitart a tanításban, él az Atya is és a Fiú is

2Jn 4-9

Zs 118,1-18

ALLELUJA! Boldogok, akiknek útja szeplőtelen, akik az Úr törvénye szerint járnak! Boldogok, akik kutatják parancsolatait, s teljes szívvel keresik őt! Nem követnek el gonoszságot, hanem az ő útjain járnak. Te azt parancsoltad, hogy rendeleteidet gondosan meg kell tartani. Bár arra irányulnának útjaim, hogy megtartsam törvényedet! Akkor nem szégyenülök meg, ha ügyelek minden parancsodra. Tiszta szívből hálát adok neked, hogy megismertem igazságos végzéseidet. Megtartom rendeléseidet, ne hagyj el engem sohasem! Hogy őrzi meg tisztán útját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igéidet. Teljes szívemből kereslek téged, ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek. Szívembe rejtem igéidet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! taníts meg engem rendeleteidre! Ajkammal hirdetem szád minden végzését. Parancsolataid útjában gyönyörködöm, jobban, mint minden gazdagságban. Rendeleteiddel foglalkozom, utaidon elmélkedem. Törvényeidben gyönyörködöm, igéidről meg nem feledkezem. Tégy jót szolgáddal, adj nekem életet, hogy megtartsam igéidet. Nyisd meg szemem, hadd szemléljem a csodákat törvényedben.

Lk 17,26-37

Ahogy Noé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak s férjhez mentek addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába [Ter 7,7]. Azután jött a vízözön, és mindenkit elpusztított. És ugyanúgy, ahogy Lót napjaiban történt: Ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek. Azon a napon pedig, amikor Lót kiment Szodomából, tűz és kénkő esett az égből és elpusztított mindenkit [Ter 19,24]. Így lesz azon a napon is, amelyen az Emberfia megjelenik. Aki azon a napon a háztetőn lesz és a holmija a házban, ne jöjjön le érte, hogy elvigye; és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza. Emlékezzetek Lót feleségére. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt. Mondom nektek: Azon az éjszakán ketten lesznek egy ágyban: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Két asszony őröl együtt: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat otthagyják. Erre megkérdezték tőle: ,,Hol lesz ez, Uram?’ Ő azt felelte nekik: ,,Ahol a test van, oda gyűlnek a sasok is.’