Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

2010. november 14. C év, évközi idő, 33. vasárnap A nap liturgikus színe: zöld

az olvasmányhoz
Malakiás próféta a babiloni fogságból való visszatérés valóságos korában élt (Kr.e. 5. sz.). A Templom újraépült, de hol marad a végidőkre ígért üdvösség? Malakiás úgy érzi, az ő kora a végidő, mikor Isten maga belenyúlt az időbe. Ő újra jelen van szentélyében, de hogyan áll a népe? A próféta kénytelen megfeddni, fenyegetni a népet, mint a régi látnokok a fogság előtt. Egyben vigasztalja is az istenfélőket, akik látják a gonoszak szerencséjét és elbizakodását. “Isten meghallja panasztok” — szól ezekhez — “eljön az igazságtétel napja!” Jahve Napja ítéletnek és üdvösségnek napja lesz. Mindkettőt apokaliptikus színekkel festi (vagyis az evangélium képeivel): a tűzzel — melyben minden gőg porrá ég, az igazság fölkelő napjával, mely a jámborokra fölragyog. (3,19: Szof 1,14-18; Mal 3,2-3 # 3,20: Zsolt 37,5-6; Lk 1,78-79; Jn 8,12)

a szentleckéhez
“Végezzék dolgukat békésen és maguk-kereste kenyerüket fogyasszák.” — Józan tanács ez olyanokra, kik sokfélével törődnek, csak nem közvetlen kötelességükkel, nem a maguk dolgával, hogy a maguk kenyerét megkeressék. Aki tud dolgozni, de dolgát nem teszi, — az rendet bont, és “tolvajjá lesz”, azaz lelkiismeretlen élősdivé másokon. Hogy várják az Úr közeli érkezését, az nem mentség ilyen hitványságra; az Úr eljövetele éppenséggel felelős józanságot követel az őszinte hívőtől. Sz Pál joggal hivatkozhat itt a saját példájára. (3,7-9: 1Kor 4,16; Gal 4,12; Fil 3,17; 1Tesz 2,9; ApCsel 18,3; 20,33-35; ApCsel 18,3; 20,33-35; 1Kor 9,12-18; 1Tesz 2,9; Fil 3,17)

az evangéliumhoz
Még a második Templomra is pusztulás vár — ez zsidó fülnek megdöbbentően hangzik, alig érthető. Szinte világomlást jelent. Mikor kérdik mindennek idejét és előjeleit, Jézus kitér az egyenes válasz elől. Nem az idő közelsége a legfőbb: “Ez még nem azonnal a vég”. Katasztrófák előzik meg a népek együttélésében és a természetben, Jézus híveit üldözni fogják… S mindez nem okvetlen a teljes vég, csak jelei annak, hogy e világ el fog múlni. Addig is, az Emberfiának hatalomban és fönségben való eljövetele, a történelem minden történésének titkos értelme! Sz Ágoston is így értelmezi a történelmet: Isten Városa s a világ Városa, “a világias állam” harcban áll Krisztus győzelméig. Figyelő szemmel, nyugodt szívvel (és bátor hitvalló kiállással Krisztus mellett) kövesse ezt a hívő! (21,5-6: Mt 24,1-2; Mk 13,1-2 # 21,7-11: Mt 24,3-8; Mk 13,3-8; Dán 2,28; Iz 19,2; 2Krón 15,6 # 21,12-19: Mt 24,9-14; Mk 13,9-13; Mt 10,17-22; Lk 12,11-12; Zsid 10,36.39)

Az Utolsó Napon
Akkor az igazak nagy bátran szembeszállnak azokkal, kik őket szorongatták és lábuk alá tapodták. — Akkor föláll és ítéletet mond, aki most alázatosan az emberek ítélete alá veti magát. — Akkor nagy bátorsággal lesz a szegény és alázatos, és retteg mindentől a felfuvalkodott ember. — Akkor megösmerszik, hogy igazán bölcs volt e világon, aki Krisztusért bolond és megvetett akart lenni. — Akkor tetszeni fog minden baj, amelyet békével szenvedtünk, és minden álnokság befogja a száját. — Akkor örvendez az ájtatos, és kesereg minden vallástalan ember. — Akkor hasznosabb lesz az állhatatos béketűrés, mint az egész világ hatalma. — Akkor nagyobb dicsérete lesz az egyszerű engedelmességnek, mint a világ minden ravaszságának. — Akkor jobban örül a tiszta és jó lelkiismeret, mint a tudós bölcselkedés. — Akkor többet ér a gazdagság megvetése, mint a föld fiainak minden kincse. — Akkor jobban örülsz ájtatos imádságodon, mint a jóízű lakomákon. — Akkor nagyobb örömed lesz a megőrzött hallgatásból, mint a hosszú csevegésből. — Akkor többet érnek a szent cselekedetek, mint a sok szép beszéd. — Akkor jobban tetszik a kemény élet és sanyarú bűnbánat, mint minden földi gyönyörűség. — Bizony, két örömed nem lehet: hogy itt e világon is gyönyörűségben élj és azután Krisztussal is uralkodjál. (Kempis Tamás: Krisztus Követése, 1:24)

Mal 3,19-20a

Bizony, íme, eljön majd az a nap, lángolva, mint a kemence, és minden kevély és minden gonosztevő olyan lesz, mint a tarló, és az eljövendő nap lángra lobbantja őket, — mondja a Seregek Ura, — és nem hagy rajtuk sem gyökeret, sem hajtást. Nektek azonban, akik nevemet félitek, felkel az igazság napja, ami gyógyulást hoz szárnyain; kimentek és ugrándoztok, mint a csorda fiatal borjai.
2 Tessz 3,7-12

Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatos dolgokat cselekedett. Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja. Megismertette szabadítását az Úr, megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt. Megemlékezett irgalmáról, Izrael házához való hűségéről. A föld minden határa látta Istenünk szabadítását. Ujjongjatok Istennek, minden földek, énekeljetek, örvendjetek, zengjetek! Zengjetek az Úrnak lanttal, lanttal és a zsoltár szavával; Trombitával és kürtszóval, ujjongjatok az Úr, a király előtt! Zúgjon a tenger s ami betölti azt, a földkerekség és lakói. Tapsoljanak a folyóvizek, és a hegyek is mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Igazságban ítéli meg a földkerekséget, és méltányosan a népeket.
Lk 21,5-19

Amikor néhányan megjegyezték a templomról, hogy milyen szép kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: ,,Jönnek majd napok, amikor mindezekből, amit itt láttok, nem marad kő kövön, amelyet le ne rombolnának.” Erre megkérdezték őt: ,,Mester! Mikor fognak ezek bekövetkezni, és mi lesz előtte a jel?” Ő pedig így szólt: ,,Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek benneteket! Mert sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják: ,,Én vagyok”, és: ,,Elérkezett az idő”; de ti ne menjetek utánuk. Mikor háborúkról és lázadásokról hallotok, meg ne rémüljetek; ezeknek előbb meg kell történniük [Dán 2,28]; de ez még nem a vég.” Azután ezt mondta nekik: ,,Nemzet nemzet ellen támad, és ország ország ellen. Nagy földindulás lesz több helyen, dögvész, éhség, rettentő tünemények és nagy égi jelek. Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: