Gondolkodtató melankólia

Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában.

Pál apostol leleve a zsidókhoz * 12. fejezet

1. Állhatatosság a szenvedésben. Ezért mi is, akiket ekkora sereg hitvalló vesz körül, vessünk el minden terhet, különösen a csábító bûnt, és fussuk meg kitartással az elõttünk lévõ pályát. * 2. Tekintsünk föl a hit szerzõjére és beteljesítõjére, Jézusra, aki a fölkínált öröm helyett a kereszthalált szenvedte el, anélkül hogy a gyalázattal törõdött volna, s most Isten trónjának jobbján ül. * 3. Gondoljatok csak õrá, aki a bûnösök részérõl ilyen ellentmondást viselt el, hogy el ne lankadjatok és bensõtökben el ne csüggedjetek. * 4. A bûn ellen vívott harcotokban még nem álltatok ellen véretek ontásáig, * 5. és megfeledkeztetek a vigasztalásról, mely hozzátok, mint fiakhoz szól: “Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. * 6. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, s megostorozza minden fiát, akit befogad.” * 7. A fenyítések közt is maradjatok állhatatosak. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? * 8. Ha fenyítés nélkül maradtok, amiben pedig mindenki részesül, akkor fattyak vagytok, nem fiak. * 9. Testi atyáink is megfenyítettek bennünket, mégis tiszteltük õket. Nem kell sokkal inkább a lelkek Atyjának engedelmeskednünk, hogy éljünk? * 10. Azok néhanapján kényükrekedvükre fenyítettek meg minket, õ viszont javunkra, hogy szentségének részeseivé legyünk. * 11. A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, késõbb azonban az igaz élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte. * 12. Ezért feszítsétek meg a lankadt karokat és roggyant térdeket, * 13. a görbe utakon pedig járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon. * 14. Óvás az elpártolástól. Törekedjetek békességben élni mindenkivel, törekedjetek az igaz életre. Enélkül senki sem látja meg az Urat. * 15. Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja, hogy valami mérges gyökér föl ne szökkenjen, kárt ne okozzon és senkit meg ne fertõzzön. * 16. Senki se legyen parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy tál ételért eladta elsõszülöttségét. * 17. Hiszen tudjátok, hogy mikor késõbb szerette volna az áldást, elutasításban volt része, s nem sikerült az elhatározáson változtatnia, noha könnyek közt kísérelte meg. * 18. Ti nem járultatok kézzelfogható hegyhez, lobogó tûzhöz, homályhoz, sötétséghez vagy förgeteghez, * 19. sem harsonazengéshez vagy mennydörgõ szózathoz, melynek hallatára könyörögni kezdtek, hogy ne szóljon hozzájuk tovább a szó. * 20. Nem tudták ugyanis elviselni a parancsot: “Még ha állat érinti is a hegyet, kövezzék meg.” * 21. Oly rettenetes volt a látvány, hogy Mózes is azt mondta: “Rémület és reszketés fog el.” * 22. Ti Sion hegyéhez járultatok, az élõ Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az angyalok ezreihez, * 23. az elsõszülöttek ünnepi sokadalmához és gyülekezetéhez, akik föl vannak jegyezve a mennyben, mindenek bírájához, Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, * 24. az új szövetség közvetítõjéhez, Jézushoz és a meghintés véréhez, mely hathatósabban kiált, mint Ábelé. * 25. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok a hozzátok szólót. Ha ugyanis nem menekültek meg azok, akik a földön szólót elutasították, mennyivel kevésbé mi, akik a mennybõl szólótól fordulunk el. * 26. Hangja akkor a földet rendítette meg, most pedig azt ígéri: “Még egyszer, s akkor nemcsak a földet, hanem az eget is megrendítem.” * 27. Ez a “még egyszer” jelzi a változékony dolgoknak, vagyis a teremtményeknek átalakulását, hogy megmaradjon, ami változtathatatlan. * 28. Mivel tehát változtathatatlan országot nyertünk, legyünk hálásak és szolgáljunk Istennek tetszõen, tisztelettel teljes félelemmel. * 29. A mi Istenünk ugyanis emésztõ tûz.

No comments yet»

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: